Hopp til innhold
X
Innhald

Førde Sentralsjukehus

Sentralsjukehuset er den største arbeidsplassen i Sogn og Fjordane. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK

Sentralsjukehuset er den største arbeidsplassen i Sogn og Fjordane. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK

I 1971 vedtok Arbeidarparti-regjeringa Bratteli – mot fleirtalet i fylkestinget sin vilje – at det skulle byggjast sentralsjukehus i Sogn og Fjordane. Samstundes ville Bratteli leggje ned dei fire lokalsjukehusa. Sentralsjukehuset skulle byggjast i Førde. Vedtaket førde til sterke protestar med fakkeltog og masseutmeldingar frå Arbeiderpartiet.

Men vedtaket vart ikkje endra, og sentralsjukehuset på Vie med sine 10 etasjar stod ferdig i 1979, etter tre års byggjetid. Sentralsjukehuset vart den største arbeidsplassen i regionen, med over 1000 tilsette frå starten. I nabolaget til sjukehuset vart det samstundes bygt sjukepleiehøgskule, og i åsane omkring skaut det opp nye bustadfelt der dåverande eigar, fylkeskommunen, kunne lokke legar og anna nøkkelpersonell med subsidierte bustader.

I tillegg til å vere sentralsjukehus for heile fylket med sine 106.000 innbyggjarar, skulle sentralsjukehuset samstundes vere lokalsjukehus for heile Sunnfjord og ytre Sogn med tilsaman kring 60.000 innbyggjarar. I dag har sentralsjukehuset i Førde kring 1300 tilsette og er den største arbeidsplassen i Sogn og Fjordane.

Helse Førde

I 2001 overtok Statens sjukehusa frå fylkeskommunane. Vestlandet vart organisert i ein felles helseregion – Helse Vest – og namnet på den nye underavdelinga i Sogn og Fjordane vart Helse Førde.

Førde Sentralsjukehus, Psykiatrisk Klinikk (den kvite bygningen) og Høgskulen (i nedre biletkant) fotografert frå Førdsnipa. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Førde Sentralsjukehus, Psykiatrisk Klinikk (den kvite bygningen) og Høgskulen (i nedre biletkant) fotografert frå Førdsnipa. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Les meir om: Vekstsenteret Førde.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 25.11.2010