Hopp til innhold
X
Innhald

NRK Sogn og Fjordane

Distriktskontor i NRK med 41 tilsette i 2003 - produserer for radio, fjernsyn og internett.

Distriktskontor i NRK med 41 tilsette i 2003 - produserer for radio, fjernsyn og internett.

Planar om NRK-nærradio

Norsk Rikskringkasting sette tidleg på 1970-talet ned eit utval leia av Sverre Smeland, som skulle greie ut utbygging av nærradio i NRK-regi kringom i landet.

Lokalkontor først

I 1974 gjorde NRK vedtak om skiping av eit lokalkontor i Førde, og gjorde samstundes prinsippvedtak om at Sogn og Fjordane skulle få sitt eige distriktskontor. Samstundes vart heile Sogn og Fjordane mellombels samla under distriktskontoret i Bergen sitt programdistrikt. Fram til då hadde Nordfjord fått programma frå kontoret i Ålesund (populært kalla Vigra lokal), og Sunnfjord og Sogn høyrde på sendingane frå Bergen.

Hausten 1975 vart Ottar Starheim tilsett som styrar for lokalkontoret, som våren 1976 kunne flytte inn som første leigetakar i det nye Førdehuset. Kontoret knytte til seg eit nett med kontaktmedarbeidarar over heile fylket, og i samband med stortingsvalet hausten 1977 starta lokalkontoret eigne sendingar frå studio i Førdehuset.

Eige distriktskontor

Eige distriktskontor

Distriktskontoret for Sogn og Fjordane vart offisielt opna i nybygde lokale i Førde sentrum i 1979. Frå starten kunne kontoret tilby daglege ettermiddagssendingar frå måndag-fredag, i tillegg til lokalsport sundags kveld. Lokalradioen hadde liten ekspansjon elles på 1980-talet p.g.a. stillingsstopp i NRK. Først i 1988 kunne distriktskontoret avvikle ordninga med fellessendingar ved Bergen. Då kom daglege morgonsendingar på lufta. I 1993 gjekk NRK over til tre radiokanalar, og det gav vel 5 timar sendetid i P1 til distriktskontora. Radiosendingane har sidan den tid hatt jamt over 50 prosent oppslutning i Sogn og Fjordane. Lokalradioen er det einaste fylkesdekkjande mediet.

Vestlandsrevyen først i landet

Vestlandsrevyen først i landet

Distriktskontoret fekk eige fjernsynslag og TV-utstyr i 1983. Saman med NRK Hordaland var NRK Sogn og Fjordane pionerar på distrktsfjernsyn; Vestlandsrevyen vart starta i 1991 som den første regionale TV-sendinga i NRK-regi i landet. I samband med fjernsynssatsninga vart NRK-huset i Førde utvida og m.a. utstyrt med nye redigeringsrom. "Vestlandsrevyen" har to sendingar kvar kveld måndag-fredag på NRK1.

Lokalkontor og internett

Lokalkontor og internett

I 1981 fekk distriktskontoret lokalkontor på Hermansverk. Kontoret flytta til Sogndal i 2000 og fekk samstundes utstyr for fjernsynsreportasje. Inge Kjell Holme var tilsett ved lokalkontoret i Sogn 1981-2001, Kai Aage Pedersen 2000-2001, Arve Uglum og Arne Eithun frå 2001, og Hege Holm frå 2006. Lokalkontoret på Nordfjordeid vart opna i 1991 med Harald Kolseth som reporter. I 2002 vart dette kontoret flytta til Måløy, der også Eva Westvik, Inge Skavøypoll og Asgeir Jens Reksnes har vore medarbeidarar.

Internett og tekst-TV

Sidan slutten av 1990-talet har distriktskontoret hatt kontinuerleg oppdaterte nyhende på NRKs internettsider, der ein også kan sjå og høyre Fylkesnytt og Vestlandsrevyen. På internettsidene ligg også m.a. Fylkesleksikon, Fylkesnett og Kulturnett. NRK Sogn og Fjordane har også oppdaterte nyhendesider på Tekst-TV, NRK1.

Tilsette

Tilsette

NRK Sogn og Fjordane har kring 40 tilsette.

Distriktssjefar/distriktsredaktørar har vore:

  • Distriktssjef Ottar Starheim1978-1990
  • Distriktsredaktør Magni Øvrebotten 1990-2004
  • Distriktsredaktør Kai Aage Pedersen 2004-2009 og 2013-
  • Distriktsredaktør Rolf Sanne-Gundersen - konstituert frå 2009, fast frå 2010-2013.

Nynorsk mediesenter

Styret i NRK vedtok i 2003 å skipe eit nynorsk kompetansesenter knytt til distriktskontoret i Sogn og Fjordane for å utdanne nynorskbrukande journalistar til radio, fjernsyn og internett. Nynorsk mediesenter opna i september 2004 med Magni Øvrebotten som leiar. Sjå elles Nynorsk Mediesenter under Skular. I 2013 starta Firda Media AS opplæring av avisjournalistar - Nynorsk avissenter. Dette senteret samarbeider med Nynorsk mediesenter om delar av undervisinga.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 16.06.2015