Hopp til innhold
X
Innhald

Riksvegen Førde-Naustdal-Florø

Offisiell opning av vegen Førde-Naustdal i 1937. Foto: Olai Fauske. Eigar: Fauskefondet/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Offisiell opning av vegen Førde-Naustdal i 1937. Foto: Olai Fauske. Eigar: Fauskefondet/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Alt i 1855 bad kommunestyret i Førde veginspektøren om å planleggje og kostnadsrekne ein fire alnar brei køyreveg mellom Førde og Naustdal. Men korkje då eller etter ei ny oppmoding i 1872 skjedde det noko.

I 1891 slo bykommunen Florø seg saman med kommunane Kinn, Førde og Gloppen om å få bygd veg Florø-Eikefjord-Førde og med sidegrein til Hyen, men korkje no eller seinare oppmodingar utover 1890-talet førde til noko. Først i 1910 kom den første løyvinga til vegen Førde-Naustdal, men anlegget stod ikkje høgt i prioritet og det gjekk seint.

Fram til slutten av 1960-talet gjekk vegen til Florø på denne vegen i Jølet mellom Førde kyrkje og Hornnes. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Fram til slutten av 1960-talet gjekk vegen til Florø på denne vegen i Jølet mellom Førde kyrkje og Hornnes. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

I 1929 søkte Førde og Naustdal om pengar til naudsarbeid på vegen fordi det då var 100 arbeidslause i bygdene. I dei neste åra fram gjekk anleggsarbeidet for det mest på naudsmidlar med opptil 67 mann i arbeid samstundes, og vegen stod ferdig i 1937.

Frå arbeidet med den nye vegen over Øyrane med Klettentunnelen i bakgrunnen. Tunnelmassane vart brukte i vegfyllinga. Denne vegen avløyste den smale vegen gjennom Jølet. Foto: Reiakvam.

Frå arbeidet med den nye vegen over Øyrane med Klettentunnelen i bakgrunnen. Tunnelmassane vart brukte i vegfyllinga. Denne vegen avløyste den smale vegen gjennom Jølet. Foto: Reiakvam.

Samanhengande veg frå Førde til Florø vart opna i 1945 då fjellvegen over Ramsdalsheia vart opna. Ny veg Førde-Naustdal vart bygd frå midten av 1960-talet til 1975. I dette anlegget er det tre tunnelar like vest for Førde: Klettentunnelen på 285 meter vart opna 1969, og i 1975 opna Hornnestunnelen på 191 meter og Bjørnsnestunnelen (Roteneset) på 288 meter.

Bomstasjonen på riksveg 5 ved Svarthumle. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Bomstasjonen på riksveg 5 ved Svarthumle. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Bompengar korta ned vegstrekninga

Den 5970 meter lange Naustdalstunnelen vart opna av samferdsleminister Kjell Opseth i 1995 og korta strekninga Førde-Florø ned med 10 kilometer. Heile vegstrekninga Førde-Florø var ferdig utbetra med gul midtstripe i 2005. Arbeidet vart delvis finasiert med bompengar, som vart innkravde i ein bomstasjon på Svarthumle. Bompengeinnkrevinga vart avslutta i mars 2010. Då hadde nesten 6,3 millionar køyrety passert bomstasjonen, og det vart kravd inn om lag 250 millionar kroner i bompengar. I innkrevingstida sysselsette bompengeinnkrevinga åtte personar, fire på heiltid og fire på deltid.

Riksveg 5 ved Grov i Flora. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Riksveg 5 ved Grov i Flora. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 03.12.2010