Hopp til innhold
X
Innhald

Bureisinga i Gaular

Eitt av bruka på Løfall som vart skilde ut tidleg på 1900-talet.. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Eitt av bruka på Løfall som vart skilde ut tidleg på 1900-talet.. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Selskapet Ny Jord (skipa 1908) og Det norske Myrselskap (skipa 1902) spela frå byrjinga av 1900-talet ein sentral rolle i nydyrkingsarbeidet i Noreg.

Særleg mellomkrigstida stimulerte store statstilskot til nydyrking og bureising. I Sogn og Fjordane vart det i åra frå 1922 til 1955 løyvd tilskot til i alt 623 bureisingsbruk. I åra frå 1923 til 1938 vart det rydda 21 nye småbruk i Gaular kommune.

Frå 1918 til 1939 var det elles stor nydyrking i Gaular. Berre på Løfall sør for Sande vart det skilt ut fem bureisingsbruk. På 20 år vart det dyrka arealet auka frå 2500 dekar til 10.500 dekar - d.v.s. meir enn ei firedobling av jordbruksarealet i Gaular kommune.

Dette plasserer Gaular på andreplass mellom kommunane i Sogn og Fjordane. Berre Jølster hadde større nydyrking i mellomkrigstida med vel 8100 dekar. Sjå Bureisinga i Dvergsdalsdalen.

Les elles samleartiklar under Sogn og Fjordane fylke: Nydyrking og bureising .

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 24.09.2010