Hopp til innhold
X
Innhald

Elveeigarane organiserte seg tidleg

Ein engelskmann prøver fiskelukka i Gaula i 1903. Frå boka A river of Norway av Charles Thomas-Stanford. Ukjend fotograf. Eigar: Olav Johan Mo/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Ein engelskmann prøver fiskelukka i Gaula i 1903. Frå boka A river of Norway av Charles Thomas-Stanford. Ukjend fotograf. Eigar: Olav Johan Mo/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Kartskisse som viser korleis laksetrappa i Osfossen er bygd.  Frå boka ”A River of Norway” av Charles Thomas-Stanford. © Fylkesarkivet.

Kartskisse som viser korleis laksetrappa i Osfossen er bygd. Frå boka ”A River of Norway” av Charles Thomas-Stanford. © Fylkesarkivet.

Som det går fram av artikkelen Laksefisket under Osfossen”, var dei første engelske «lakselordane» på plass med flugestengene sine i hølen under Osfossen alt midt på 1800-talet.

Første laksetrappa i Noreg

Her stod laksen tett som i ei tønne, og hølen vart rekna som ein av dei beste fiskehølane i Nord-Europa. I 1970 bygde iren Willian T. Potts den første laksetrappa i Noreg i fjellveggen ved sida av fossen, slik at laksen kunne kome seg vidare opp Gaularvassdraget.

Både i Gaular, Førde og i Naustdal såg elveeigarane tidleg trongen for samarbeid – både for fastsetjing av leigeprisar, kleppar- og roartenester, bygging av laksetrapper m.m.

I ein rapport frå 1878 skriv Fiskeriinspektøren at det var skipa elveeigarlag i Gaular, Førde og Naustdal før 1875. Elveeeigarane i Gaula fekk freda sona kring elveosen i 1869, og Førde fylgde etter med freding i 1873.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 24.09.2010