Hopp til innhold
X
Innhald

Reed Foto AS

Eurofoto i 2000

Reed Foto AS vart grunnlagt i Breim i 1986 av Per Svein Reed.
Selskapet skaffa tidleg telefotoutstyr som gjorde det mogeleg å ta oppdrag for aviser. Reed Foto fekk store oppdrag i samband med OL på Lillehammer 1994, og skapte dermed grunnlag for å satse nasjonalt.

Eurofoto i 2000

Per Svein Reed skipa i år 2000 selskapet Eurofoto A/S, som satsar på bruk av digital foto-teknikk, og har både aviser og internett-selskap som kundar. Reed Foto hadde i år 2000 ein omsetning på fire millionar kroner, og Eurofoto AS 1,5 millionar kroner.

Frå produksjonslokala til Eurofoto. Foto frå TV-reportasje: Torje Bjellaas, NRK.

Frå produksjonslokala til Eurofoto. Foto frå TV-reportasje: Torje Bjellaas, NRK.

Rettstvist med Norsk Aller

Omsetninga i Eurofoto auka raskt, og det store mediekonsernet Norsk Aller kom med som eigar. I 2004 hadde Eurofoto ei omsetning på vel 21 millionar kroner, og hadde 32 tilsette i 2006. Etter at Eurofoto overtok selskapet Mine Bilder auka verdien av Eurofoto AS sterkt. Dette førde til strid mellom dei gamle eigarane og Norsk Aller om eigarskapet i Eurofoto, ein strid som enda med forlik i 2006. Etter dette eig Norsk Aller 34 prosent av aksjane i Eurofoto, og dermed er største eigar.

Datasafe i 2006

I 2006 starta Per Svein Reed og Atle Hauge fotoforretninga Datasafe AS, som lagar og sel bilete for fagfotografar. Same året vart det skipa eit nytt dotterselskap i med base i Oslo; Eurofoto International AS, som skal satse på den internasjonale marknaden innan digitale fototenester.

Lokala etter Reed Senter vart overtekne av Eurofoto. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Lokala etter Reed Senter vart overtekne av Eurofoto. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Intele i 2007

I 2007 gjekk selskapet inn i det nyskipa konsernet Intele AS som har kring 60 heiltidstilsette og 50 personar på deltid. Intele har hovudkontor i Gloppen kommune. I 2009 var gründeren Per Svein Reed ute av Intele AS. I 2010 starta han selskapet IKON-fotografene, der det m.a. blir filma og fotografert frå eit modellhelikopter selskapet har kjøpt.

Fovea i 2010

I 2010 selde Intele AS Reed Foto til Fovea AS. Seinare same året vart Eurofoto selt til Japan Photo Holding Norge.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 06.01.2011