Hopp til innhold
X
Innhald

Sætren Torvstrøfabrikk

Sætren Torvstrøfabrikk i indre Hornindal vart starta i 1910 av grunneigaren Rasmus O. Sætren og ein del andre interessentar i bygda. Arbeidet vart dei første åra leia av Ivar P. Moldsvor.

Johannes O. Haugen - også kalla Myrkongen - overtok i 1917 torvstrøfabrikken. Han bygde ei stor løe for lager og skinnegangar for transport av torva frå myra og inn i løa.

Mange sysselsette

Det kunne arbeide mykje folk under «torvvinna» om sommaren. Torva vart kasta opp frå inntil 1,5 meter djupe grøfter, hesja på tjukke stålstrengar for tørking, og mellombels lagra i småløer ute på myra før den vart frakta til hovudløa og riven opp på spesielle maskiner.

Isolasjon og gjødsel

Torvstrø vart nytta som liggeunderlag for husdyr i fjøset, og blanda med husdyrmøk vart det seinare ein særs god gjødsel. Elles vart torvstrø også nytta som isolasjon i bustadhus og kjølelager. Torvstrøfabrikken var i drift til ut på 1950-talet.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 09.07.2008