Hopp til innhold
X
Innhald

Ålmenn kraftforsyning i Høyanger

Denne generatoren gav den første elektriske straumen i Vadheim i 1894.

Denne generatoren gav den første elektriske straumen i Vadheim i 1894.

Første lyspæra

I 1894 bygde dansken J. Jørgensen eit lite kraftverk til lys og straum i shoddyfabrikken han dreiv ved Dregebøelva i Vadheim. Dette var det andre «elektrisitetsverket» i Sogn og Fjordane nest etter det Truls Vassenden bygde i Loen i 1893. Denne første generatoren er teken vare på ved Bergen Tekniske Skole.

Vadheim Elektrochemiske Fabrikker tok frå 1919 på seg å levere straum til Vadheim og Hovland, organisert gjennom Vadheim Kommunale Ljosverk.

Kraftstasjonen ved Dyrneslielva som gav straum til både Vadheim Elektrochemiske Fabrikker og til private i Vadheim.

Kraftstasjonen ved Dyrneslielva som gav straum til både Vadheim Elektrochemiske Fabrikker og til private i Vadheim.

Subisidiert straum

I Høyanger bygde Høyangsfaldene i 1916 eit kraftverk for straumforsyning til anleggsdrifta og til alminneleg forsyning til bygdefolket i Høyanger frå 1918. På same vis som i Årdal, fekk Høyanger-folk straumen til prisar langt under marknadspris. Deler av Kyrkjebøstranda fekk elektrisk straum frå Høyangsfaldene i 1921 på same vilkår som industristaden Høyanger.

Bygging av kraftstasjon i Høyanger i 1917. Foto: Eugene Nordahl-Olsen. Eigar: Hydro/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Bygging av kraftstasjon i Høyanger i 1917. Foto: Eugene Nordahl-Olsen. Eigar: Hydro/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Lokal straumforsyning i Høyanger

På sørsida vart dei større vassdraga Østerbøvassdraget og Mjølsvikvassdraget kjøpt av fossespekulantar i 1911 og 1917, og kom ikkje bygdefolket til gode i form av lokal straumforsyning.

Høyanger først med kraftaksjesal

Etter at kraftmarknaden var deregulert på 1990-talet, starta Høyanger kommune som den første i Sogn og Fjordane eit omfattande sal av aksjar i ulike kraftselskap.

Røyrgata frå Gautingsdalen ned til Kraftstasjon 2. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Røyrgata frå Gautingsdalen ned til Kraftstasjon 2. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Statkraft eig kraftverka kring Høyanger

Etter konsesjonsvilkåra skulle dei store kraftanlegga kring Høyanger som forsyner aluminiumsverket med straum overtakast vederlagsfritt av Staten etter 60 år - såkalla heimfall. Men Staten sa frå seg retten til heimfall, og kraftverka og reguleringsrettane som høyrer med tilhøyrer no Hydro Energi.

Les meir om: Historia i Høyanger

Grimsosdemningen i Bergsvatnet over Høyanger. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Grimsosdemningen i Bergsvatnet over Høyanger. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 03.09.2010