Hopp til innhold
X
Innhald

Religiøse sekter på friarferd

I oppbyggingsåra vart Høyanger flittig vitja av emissærar frå ulike trussamfunn.
Th. Gunnarson, som var prost i Sogn kring 1930, fortel at .........” Høyanger hev hatt trottug vitjing av dei sekter som vil byggje tusenårsriket: Russelistane eller bibelstudentane som dei sjølve kallar seg, og so ”Efraim og Manasse sønner og døtre”. ........" Båe desse samfund soknar til den religiøse kommunisme, dei fiskar i låke tider og i den sterke arbeidarrøsla”...........”Dissentarane elles er sovjet-internasjonalistar, sjuandedagsadventistar, jarlsbergianarar (Hans Nielsen Hauges Venner) og venteleg fleire. Høyanger-dissentarane er mest alle innflytjarar.” I 1930 var det i Kyrkjebø sokn i alt 27 personar som ikkje stod i statskyrkja, dei fleste i Høyanger.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 05.05.2007