Hopp til innhold
X
Innhald

Vadheim jernbaneterminal

På Hovlandsøyra til høgre i dette biletet skulle jernbaneterminalen med ferjehamn etter planane ha vore bygd. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

På Hovlandsøyra til høgre i dette biletet skulle jernbaneterminalen med ferjehamn etter planane ha vore bygd. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

All denne aktiviteten i Sogn og Fjordane på starten av 1900-talet skapte trong for betre kommunikasjonar, også over land. Frå alle kantar vart det reist krav om jernbaner. Etter mykje ståhei, prioriterte fylkestinget jernbanestrekninga Vadheim-Sandane.

I sørenden var det planen å frakte toga med jernbaneferje frå Flåm til Vadheim. I Vadheim vart det sett av plass for stor ferjeterminal på Hovland, og derifrå skulle jernbanen gå i tunnel mot Ytredalen og vidare nordover til Sande-Førde-Sandane. I nordenden vart det på same vis stukke jernbanetrasé fram til ei ferjekai på Austrheim i Gloppen. Frå denne «stamlina» nord-sør, kunne ein seinare byggje sideliner til Høyanger, Florø og Måløy.

Det var eit omfattande nett med jernbane og tilhøyrande ferjer planleggarane såg føre seg i Sogn og Fjordane.

Det var eit omfattande nett med jernbane og tilhøyrande ferjer planleggarane såg føre seg i Sogn og Fjordane.

Les meir om Jernbaneplanane i Sogn og Fjordane

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 02.09.2010