Hopp til innhold
X
Innhald

Elvereguleringa i Stardalen tok 88 år

Stardøla er i dag ei velregulert elv. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Stardøla er i dag ei velregulert elv. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Elva i Stardalen og sideelvane til denne hadde gjennom tidene ført til store flaumar som førde til store problem og økonomiske tap for bøndene.

På 1890-talet gjorde difor Tor Hansson Veiteberg opptaket til at det flaumfarlege vassdraget vart forbygd og sikra. Han hadde med seg A. K. Øygard og Sakarias Høivik i arbeidet då han i 1897 starta arbeidet med å få flaumsikra Stardalen.

Det vart ein lang om seig kamp: Først i 1914 kom det første arbeidet i gang. I 1916 tok ein opp arbeidet med å sikre elva frå Lyngstadfossen til Fonn. Planen omfatta turrleggjing av eit vassjukt område på 2790 dekar, der 31 grunneigarar var med. Nokre grunneigarar sette seg imot prosjektet, men i 1929 gav Stortinget dei første løyvingane og arbeidet starta i 1930.

Regulering med handemakt

Lange elvestrekningar vart no lagde om i nye kanalar. Det meste av arbeidet gjekk med handemakt og hestetransport. Reguleringsarbeidet var fullført i 1985, 88 år etter at prosjektet starta!

Også på Klakegg og i Våtedalen vart Stardals-vassdraget lagt om og kanalisert i åra mellom 1946 og 1961, med ein del etterarbeid i 1969 og i 1984, det siste i samband med byggjing av den nye riksvegen gjennom Våtedalen.

Dette biletet viser mykje av elveløpet til Stardøla. Ukjend fotograf. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Dette biletet viser mykje av elveløpet til Stardøla. Ukjend fotograf. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 30.12.2010