Hopp til innhold
X
Innhald

Gamle hus i Jølster

Myklebustloftet på Sunnfjord Museum. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Myklebustloftet på Sunnfjord Museum. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Truleg er det ingen bygdelag i Sogn og Fjordane som har så mange velbevarte eldre hus som Jølster.

Hus frå Jølster på Sunnfjord Muséum

Av 39 hus samla av Sunnfjord Muséum i Movika i Førde, kjem 12 frå Jølster.

Bendikttunet

Bendikttunet på Ålhus tel seks hus.

Midttunet. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Midttunet. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Midttunet

i Sanddalen tel 10 antikvariske gardsbygningar, der dei eldste er frå 1600-talet. Husa i Midttunet var i bruk heilt fram til 1967, og vart freda i 1974.

Bjørset

På Bjørset står ei gamal tingstove. Den vart flytta ut frå det gamle tunet etter ei utskifting. Sjølve tømmeret i stova kan vere frå mellomalderen.

Kjøsnes-stova

er ei røykomnstove som vart flytta frå Kjøsnestunet for å bli sett opp ved vatnet og brukt som hytte. Nikolai Astrup måla eit interiør frå denne stova, som truleg er frå tidleg 1600-tal. I 2011 vart også eit loft frå 1577 på Kjøsnes freda. Loftet stod opphaveleg i Åsane i Førde, men vart flytta til Kjøsnes i 1949 av distriktslege Trygve Bydal.

Det freda huset på Støylen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Det freda huset på Støylen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

På garden Støylen

ved Svidal er eit svært originalt hus frå mellomalderen bygt oppe på ein høg kampestein i tunet. Romma har inngang frå svalen langs eine sida. På ein av veggane er det merke etter ei attbygd dør – truleg den staden der ein i gamle dagar bar ut liket, og stengde att for å sikre seg at den døde ikkje skulle gå att på garden.

Jølstramuseet

Jølstramuseet på Vassenden er eit privat museum med 13 eldre bygningar, samla frå ulike grender i Jølster av lærar Eivind Fossheim, Hønefoss (1892-1982).

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 11.10.2011