Hopp til innhold
X
Innhald

Jølster Sparebank

Bankbygningen som vart reist i Årdal i 1912. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Bankbygningen som vart reist i Årdal i 1912. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Jølster Sparebank vart grunnlagd i 1900 og opna i 1901. Dei første åra heldt banken til i ei stove i Instetunet i Årdal. Sparebanken flytta i 1912 inn i ein stor trebygning i Årdal, og heldt til der til 1997. I lang tid vart delar av bankbygget i Årdal leigd ut til kommunale kontor og møtelokale. Dette bygget står framleis i si opphavelege form.

Sparebanken hadde dessutan faste kontordagar på Skei og Vassenden. På Vassenden leigde banken lokale i tilbygget til hotellet fram til den fekk eige bygg på nedsida av europavegen i 1976. I dette bygget var det også plass m.a. til tannlegekontor.

Sparebankfilialen på Vassenden i den nærmaste bygningen, til høgre Coop. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Sparebankfilialen på Vassenden i den nærmaste bygningen, til høgre Coop. Foto: Ottar Starheim, NRK.

På Skei leigde sparebanken lokale i Klakeg si forretning Krambua frå 1981 til 1991, då banken flytta inn i forretningsbygget til Alf Helgheim. Etter å ha leigd lokale nokre år overtok banken bygningen, medan Alf Helgheim leigde lokale til butikken sin av banken. I dette bygget var det elles plass til både bibliotek og turistinformasjon. Bygget på Skei vart i 2007 kjøpt av forretningsmannen Ivar Helgheim.

Sparebanken hadde filial i det gamle bankbygget i Årdal fram til 1997.

I 1973 gjekk Jølster Sparebank inn i den nyskipa eininga Sunnfjord Sparebank saman med Askvoll, Førde og Vevring – frå 1988 Sparebanken Sogn og Fjordane.

Sparebanken Sogn og Fjordane si avdeling på Skei. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Sparebanken Sogn og Fjordane si avdeling på Skei. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 17.12.2010