Hopp til innhold
X
Innhald

Nikolai B. Kvammen

I dette huset var landhandelen til Kvammen fram til 1961. Foto: Ottar Starheim, NRK.

I dette huset var landhandelen til Kvammen fram til 1961. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Nikloai B. Kvammen (1875–1932) starta i 1907 som landhandlar på Eikås.

Då Nikolai døydde i 1932, overtok mora Synnøve Kvammen drifta av butikken. Ei tid dreiv ho butikken saman med sonen Sverre. Sonen til Nikolai, Bjarne Kvammen, overtok i 1953. I 1961 bygde Bjarne og ektemaken Johanna ny butikk på nedsida av vegen. Denne vart utvida i 1973 og ombygd i 1986, då sonen Bjarne ei kort tid var med i butikkdrifta. Landhandelen på Eikås vart lagt ned i 1994. I 2002 kjøpte røyrleggjar Egon Hermansen med firmaet Hermansen AS eigedomen.

I 1961 vart butikkdrifta flytta over vegen, men landhandelen til Kvammen vart lagd ned i 1994. Foto: Ottar Starheim, NRK.

I 1961 vart butikkdrifta flytta over vegen, men landhandelen til Kvammen vart lagd ned i 1994. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 17.12.2010