Hopp til innhold
X
Innhald

Tidlege tunnelplanar under breen

Dagens riksveg 5 mellom Lunde og Fjærlandstunnelen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Dagens riksveg 5 mellom Lunde og Fjærlandstunnelen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

I 1927 søkte Jølster kommune om at det vart bygd vegtunnel under Jostedalsbréen. Søknaden vart grunngjeven med den aukande turistferdsla. Forretningsidéen som låg til grunn for denne søknaden, var å setje av passasjerar på turistbåtar i Fjærland og så frakte dei med bilar gjennom tunnelen til Jølster og vidare nordover mot Nordfjord – truleg til Sandane sidan det ikkje vart bygd skikkeleg køyreveg over Utvikfjellet før i 1934. Dette ville verte ei såkalla ”overland-rute” som turistnæringa i indre Nordfjord og på Sunnmøre hadde suksess med nokre år tidlegare med biltransport frå Nordfjord til Geiranger og Øye på Sunnmøre. Jølster kommune hadde førebudd seg med å setje av tomter til haldeplassar og eventuelt eit større hotell på Skei dersom denne Fjærlandstunnelen vart bygd, men søknaden vart ikkje prioritert.

Lunde tidleg på 1900-talet. Foto: Olai Fauske. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Lunde tidleg på 1900-talet. Foto: Olai Fauske. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Lunde er garden som ligg i botnen av Kjøsnesfjorden. Turistferdsla over Jostedalsbréen til Fjærland gjorde at Lunde fekk turiststasjon alt på 1890-talet. Lunde fekk vegsamband til Skei i 1937, bygd av arbeidslaget til Per Sægrov.

Frå 1913 og fram til vegen kom, nytta turistverten på Lunde motorbåt for å skysse turistane og bygdefolk til og frå Skei. Motorbåten heitte ”Skei”.

I 1980 vart det bygt ny veg mellom Skei og Lunde som ein lekk i vegutløysinga for Fjærland.

Ungdom på sykkeltur på vegen langs Kjøsnesfjorden ein søndag i 1946. Ukjend fotograf.

Ungdom på sykkeltur på vegen langs Kjøsnesfjorden ein søndag i 1946. Ukjend fotograf.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 22.12.2010