Hopp til innhold
X
Innhald

Jakob Lund

Jakob Lund (1724-?) frå Orkdal, busett i Lærdal. Sokneprest og koppevaksinatør. Han var son til ein militær feltskjer i Trøndelag og vart student frå Trondhjems Skole i 1743. Etter eksamen studerte han ei tid medisin før han gjekk over på teologistudiet og tok presteeksamen i 1745. Var deretter prest på Byneset i Trondheim før han vart sokneprest i Lærdal i 1763-1766. Deretter vart han sokneprest i Kragerø.

Det vert hevda at Jakob Lund var den første i Bergens Stift som lærde seg kunsten ”å setje koppar” – d.v.s. å utføre vaksinasjon på friske menneske ved å overføre innfisert vev frå såra på koppesjuke pasientar og til eit hudrisp på den som skulle vaksinerast. Koppevaksinasjonen var den første vaksinasjonstypen som vart innført i Noreg.

Lund vart m.a. invitert til Bergen av kirurg Hochkirchen for å rettleie han i å pode koppar på 50 born i byen.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 15.12.2009