Hopp til innhold
X
Innhald

Michael Conrad Sophus Emil Aubert

Michael Conrad Sophus Emil Aubert (1811-1872) frå Oslo, busett i Lærdal 1852-1860. Jurist 1835. I ungdomsåra høyrde han til flokken kring den radikale Henrik Wergeland, og fekk avskil frå ei stiling i departementet fordi han hadde vore med og feira 17. mai.

Aubert vart sorenskrivarfullmektig 1836, stiftprokurator i Bergen 1841, sorenskrivar i Lofoten og Vesterålen 1847. Amtmann i Sogn og Fjordane (Nordre Bergenhus) 1852-1860, då han vart borgarmeister i Trondheim. Sorenskrivar i Jarlsberg 1866.

Var i 1842 med i kommisjonen som tilrådde at Lærdalsøyri skulle få bystatus (sjå Plan om by på Lærdalsøyri). Gjorde i 1857 saman med handelmann Jan Henrik Nitter Hansen og sokneprest Harald Ulrik Sverdrup opptaket til skiping av Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane (sjå Skiping av Fylkesbaatane).

Stortingsrepresentant for Nordland 1851, vararepresentant for Sogn og Fjordane 1857-1858, og vara for Tronhjem og Levanger 1862-1863 og 1865-1866.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 06.05.2011