Hopp til innhold
X
Innhald

Tobakksdyrking

Tyngda av tobakksdyrkinga i Sogn på slutten av 1800-talet gjekk føre seg i Luster, og delvis i Undredal.

Tyngda av tobakksdyrkinga i Sogn på slutten av 1800-talet gjekk føre seg i Luster, og delvis i Undredal.

Tobakkshus på Hauge

Men også i Lærdal var det gardsbruk med tobakksdyrking. Frå garden Hauge i Lærdal finst det frå 1915 dokument som syner at bruket hadde eige tobakkshus for tørking av plantane, og at tobakksdyrkinga gav ei betydeleg inntekt. Også på andre gardar i nedre del av dalføret, m.a. på Tønjum, vart det bygt tobakkshus for tørking av tobakksblad og lagerhus for tobakk i desse åra. Tobakken vart seld til norske fabrikkar. Det vert opplyst at bønder i Sogndal dyrka 1800 kilo tobakk i dei beste åra. I 1899 dekte tobakksåkrane i kommunen 12 dekar. Avlinga kunne nå opp i 150 kilo.

Tobakksdyrkinga i Luster

Tobakksdyrkinga i Luster

Bygdene kring Lustrafjorden er kjende for sitt tørre og milde sommarklima. Dette var den viktigaste grunnen til at desse bygdene fekk ein omfattande «tobakksindustri» frå slutten av 1800-talet og fram til 1. verdskrig. På mange bruk var det ei viktig attåtnæring. Men mindre kjent enn tobakksdyrkinga på denne tida er det at ein alt på 1600-talet dyrka tobakk i Luster.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 18.05.2011