Hopp til innhold
X
Innhald

Den første skuleordninga i midtre Sogn

Den første skuleordninga i midtre Sogn vart organisert på eit møte på Leikanger i 1741, der m.a. ytre Sogn-futen Annanias Christoffer Harberg og prost Anders Daae møtte saman med lokal prest og lensmann.

Etter denne «skulefundasen» vart det skipa to krinsar på Systrond - ein vestafor og ein austafor Leikanger kyrkje. I sørsidebygdene Fresvik, Borlaug og Feios (sjå: Skular i Vik) vart det skipa tre krinsar. Men det gjekk treigt å kome i gang, for i 1748 - sju år etter skulefundasen - klaga soknepresten over at ingenting har skjedd. Årsaka var truleg at det her som elles vart vanskeleg å krevje inn ekstraskatten som m.a. bøndene måtte yte for å betale lærarløner og husleige.

Det vart ikkje skikkeleg fart på skulestellet før Niels Normann kom til Leikanger som prest i 1816. I dei seks åra han var sokneprest, kjøpte han inn bøker og tavler og fekk utdanna fleire unge menn som seinare vart lærarar. Han oppnemnde også tilsynsmenn for skulen i kvar krins. Desse kunne bøteleggje foreldre som heldt borna borte frå skulen. Prost Niels Normann skaffa Leikanger den første boksamlinga i 1821.

Les meir om skulane i Leikanger

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 06.05.2008