Hopp til innhold
X
Innhald

Helsestell i Leikanger

Aldersheimen som vart bygd i Hatlebakkane i 1962 er no ombygd til omsorgsbustader. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Aldersheimen som vart bygd i Hatlebakkane i 1962 er no ombygd til omsorgsbustader. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Epidemiar

Kikhoste var ein livstrugande sjukdom i gamle dagar før ein fekk effektive medisinar. I ein kikhosteepidemi i 1852 døydde det 10 born under fem år berre på Systrond. Under same epidemien døydde det sju barn i Feios på sørsida av fjorden.

Bygdedokteren Dal-Elling

På Hermansverk budde det tidleg på 1900-talet ein kar som var kjend for å stoppe blod.

Distriktslegetenesta

Distriktslegetenesta i Sogn og Fjordane vart organisert i 1802. Den eine distriktslegen som skulle tene heile fylket, hadde tilhald på Faleide i Stryn!

Først i 1836 vart fylket delt, og Sogn fekk sin første distriktslege. Men Leikanger fekk ikkje sin eigen distriktslege før i 1915.

Tokbakksfråhaldslag på Eitorn

Kampen mot alholholmisbruket førte til at det vart skipa fråhaldslag og -losjar i dei fleste bygder på slutten av 1800-talet.

Men det var også andre nytingsmiddel som møtte organisert motstand på den tida. Såleis vart det i 1890-åra skipa eit tobakksfråhaldslag i Eitorn. Sjå også: Tobakk-avholdsforeninga i Gloppen.

Badstove på Eitorn

For å betre reinsemda mellom folk, starta Eitorn Ungdomslag (skipa i 1894), arbeidet med å få bygt ei badstove i grenda.

Sjukehusplanar på Leikanger

Frå 1928 og til midt på 1930-talet var fylket splitta i ein oppheta sjukehusstrid. For Sogne-bygdene var det på tale å byggje ut to sjukehus i Høyanger og Lærdal, eller berre eitt på Leikanger.

Aldersheim og sjukeheim

Arbeidet med å få bygt aldersheim i Leikanger vart teke opp på 1950-talet av Leikanger Helselag.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 25.11.2009