Hopp til innhold
X
Innhald

Kyrkjetufter på Njøs

Gravrøyser på Njøs. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Gravrøyser på Njøs. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Fallos

Like ved tufta der ein meiner mellomalderkyrkja på Njøs låg, vart det funne ein kvit stein med eit par furer hogne rundt midten. Truleg er dette eit gamalt fallossymbol som vart nytta i heidenske fruktbarheitsriter.

Graver

På Njøs vart det i 1949 funne tre gravrøyser frå eldre jernalder, den eine ei kvinnegrav. På garden er det også funne ei holøks og ein beltestein. På Nokkaneset der Sognefjord Hotel ligg, låg det også ei gravrøys frå bronsealderen med åtte meters tverrmål

På Gjerde vart det funne ei kistegrav frå jernalderen med m.a. spyd, kniv, spenne og kam.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 08.08.2011