Hopp til innhold
X
Innhald

Gamle ferdsle- og driftevegar i Luster

Forbi Årøy har det vore køyreveg mellom Sogndal og Hafslo sidan 1848. Fjellknausen til høgre er Borgarholt der det låg ei bygdeborg i folkevandringstida. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Forbi Årøy har det vore køyreveg mellom Sogndal og Hafslo sidan 1848. Fjellknausen til høgre er Borgarholt der det låg ei bygdeborg i folkevandringstida. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Ein av dei eldste køyrevegane i Sogn gjekk mellom Solvorn/Hafslo og Nagløyri ved Barsnesfjorden ved Sogndal.

Frå gamal tid har vegen over Sognefjellet vore hovudsambandet vestover for dalfolket i Ottadalen. Elles var det drifte- og handelsvegar mellom Jostedalen og Nordfjord og frå Kroken til Øvre Årdal.

Gamle ferdslevegar frå Veitastrond

Frå Supphelledalen i Fjærland var det gamal ferdsleveg gjennom Snauedalen til Veitastrond.

Handspiki

Den eldste og beste ferdslevegen mellom Jostedalen og Ottadalen går over Handspiki.

På slutten av 1800-talet vart den praktfulle naturen i Luster oppdaga av utanlandske turistar, og skyssing av desse vart ei god inntektskjelde for dei som hadde investert i skyssvogner. Foto: Per Tang. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

På slutten av 1800-talet vart den praktfulle naturen i Luster oppdaga av utanlandske turistar, og skyssing av desse vart ei god inntektskjelde for dei som hadde investert i skyssvogner. Foto: Per Tang. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Gamlevegen Sogndal-Hafslo-Marifjøra

Den gamle ferdslevegen langs dei ville elvejøla ved Årøyelva var noko av det mest dramatiske som ferdafolk kunne oppleve i gamal tid på Vestlandet.

Sognefjellsvegen

Vegen over Sognefjellet har vore i bruk frå eldgamal tid. Den har vore hovudsambandet vestover for gudbrandsdølene, og har vore veg for både handel og utvandring. Stadnamn på fjellovergangen vitnar om ulukker og brotsverk.

Ferdsla over Jostedalsbreen

Kortaste «sjøvegen» vestover for folk i Jostedalen var å gå over breen til Nordfjord. Her vart det ruta frå Fåbergstølen til Greidung og Erdal i Oppstryn som vart mest nytta - m.a. til krøterdrifter.

Fåbergstølen, der krøterdriftene over Jostedalsvbreen kom ned etter turen frå Erdal i Oppstryn. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Fåbergstølen, der krøterdriftene over Jostedalsvbreen kom ned etter turen frå Erdal i Oppstryn. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Gamal kyrkjeveg Vigdal-Dale

Folket i den einbølte Jostedalen - i tillegg til å dra over breen til Nordfjord - nytta vegen over Vigdal og Storhaug og heimover Dalsdalen til Luster når dei skulle til fjords, i staden for å ta seg ned gjennom ulendt terreng langs elva til Gaupne.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 29.03.2011