Hopp til innhold
X
Innhald

Jostedals Sparebank

Jostedal Sparebank delte dette huset med kommuneadministrasjonen frå 1949. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Jostedal Sparebank delte dette huset med kommuneadministrasjonen frå 1949. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Jostedals Sparebank vart skipa i 1895. På same vis som for Lærdal Sparebank og Nordfjord Sparebank i Eid var grunnfondet for banken skipa av midlar som var att etter eit statleg kornmagasin i dalen. Slike kornmagasin vart bygde opp kringom i landet for å sikre folk såkorn og mat i krisetider. Også eit par skulehus i dalen vart finansierte frå fondet då dei vart bygde på slutten av 1800-talet - sjå: Skulen i Jostedalen

I 1907 kjøpte kommunen ei handelsbu frå Christoffer Kroken på Bruvoll/Bakken. Dette huset var brukt som skule for Kreken, men vart også brukt til kommunestyremøte, ei boksamling, og sparebankkontor.

Vanskar etter krigen

Den vesle sparebanken i Jostedalen fekk store problem i kriseåra etter andre verdskrig. Innskytarane torde ikkje ha pengane ståande i banken og trekte dei ut. Den vesle sparebanken i Jostedalen slo seg konkurs i 1936, etter først å ha freista å kome fram til akkordordningar med styresmaktene. Kommunestyret i Jostedal sette like etter konkursen i gang arbeidet med å skipe ein ny sparebank, og i oktober 1937 vart Jostedal Sparebank skipa med eit grunnfond på 22.500 kroner. I 1937 starta dei tre sparebankane i Luster med bankbuss - ei ordning som ikkje minst kom grendene i den langstrakte Jostedalen til gode.

I 1949 bygde Jostedal kommune nytt kommunehus der sparebanken leigde kontorlokale.

I 1967 kjøpte sparebankane i Hafslo, Luster og Jostedal felles bankbuss. Ordninga med bankbuss vart trappa ned og endeleg avvikla i 2008. I staden innførte ein ei ordning med bank-i-butikk, med unntak av Hafslo og Gaupne.

Jostedal Sparebank vart slegen saman med sparebankane i Luster og Hafslo til Skulen i Jostedalen i 1975.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 08.01.2010