Hopp til innhold
X
Innhald

Fiskeverksemder i Selje

To gode representantar for fiskarstanden i Selje. Ukjend fotograf. © Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

To gode representantar for fiskarstanden i Selje. Ukjend fotograf. © Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Leikanger Canning

- sjå Bernt Clausen Drage.

Johan Berge

starta fiskemottak og fiskehandel på Nabben i Selje 1917.

Trandamperi og slipp

Under dei rike torskefiskeria på 1920-talet låg det seks trandamperi kring Selje sentrum. I same periode dreiv Selje Slip og Mekaniske Verksted med vedlikehald av fiskebåtar.

Elias A.R. Lekanger

Elias A.R. Lekanger

starta i 1909 fiskeforretning, trandamperi og hermetikkfabrikk på Stadlandet. I 1917 starta han tønnefabrikk. Frå 1935 heitte familiebedrifta Statt Preserving, Lekanger & Co. Verksemda sysselsette på det meste 35 personar.

Stadlandet Kjøleanlegg

vart i 1960 overteke av AS Fiskeforsyning. Dette selskapet var eigd på samvirkebasis av fiskarane i Sogn og Fjordane, og liknande ”samvirke-anlegg” vart bygde i Solund, Bulandet, Bremanger og Raudeberg.

Per Stave A/S

på Stadlandet er den største fiskeforedlingsverksemda i Selje kommune ved sida av Domstein-konsernet sitt anlegg i Moldefjorden.

Domstein Selje Fiskeindustri i Moldefjorden. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Domstein Selje Fiskeindustri i Moldefjorden. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Selje Fiskeindustri AS

i Moldefjorden vart grunlagt i 1979 av Svein Eilertsen frå Stokmarknes. Verksemda dreiv dei første åra med klippfisk, tørrfisk og innfrysing av makrell. Selje Fiskeindustri AS vart overteke av Domstein-konsernet 1985. Verksemda sysselsette i 2000 45 årsverk.

Ervik Havfiske A/S

vart starta i 1987 av Stig Tore og Kjell Magne Ervik og er største fiskeriselskapet i Noreg innan autolinebåtar.

Ervik Sjøfisk Invest

- sjå Ervik Havfiske A/S.

Ervik Havfiske har hatt fleire båtar med namnet Frøyanes. Foto: Ole Andre Rekkedal, NRK.

Ervik Havfiske har hatt fleire båtar med namnet Frøyanes. Foto: Ole Andre Rekkedal, NRK.

Fiskerikonsernet Pan Fish

med Arne Nore frå Bryggja som grunnleggjar og hovudaksjonær eigde dei fleste store oppdrettsanleggja i Selje kommune, etter at dei i 2000 også kjøpte fleire anlegg frå Måløy-selskapet OK-Fish Kvalheim. Etter økonomiske vanskar i det store Pan Fish-konsernet vart dei fleste aksjane kjøpte opp av den rikaste mannen i Noreg, skipsreiar John Fredriksen, gjennom selskapet Marine Harvest AS.

Rakfiskproduksjon ved havet

Rakmakaren på Barmen vart skipa i 1993 av Magni og Egil Myklebust på Barmen. verksemda har spesialisert seg på produksjon av rakfisk, og hadde i 2003 ein årsproduksjon på 15 tonn. I slaktesesongen sysselset verksemda 6-7 personar.

Atlantic Cod Farms AS

torskeoppdrett på Stadlandet vart skipa i 2003 av Kenneth Brandal m.fl.

Selje Marin Farm AS

i Moldefjorden vart starta i 2003 med Stig Bakke frå Davik og Per-Sindre Årvik og andre medlemer av Årvik-familien. Selskapet driv oppdrett av torsk i eit tidlegare lakseoppdrett.

Les meir om: Industri og næring i Selje

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 27.08.2012