Hopp til innhold
X
Innhald

Bjørnejakt i Fjærland

Denne bjørnen vart skoten i Trodalen ved Fjærlandsfjorden i 1893. Jegerane er brørne Bendik, Ola, Anders og Lars frå husmannsplassen Bergheim i Jordal. Ola tok seinare etternamnet Horpedal då han overtok ein husmannsplass der, medan Bendik tok namnet Bjåstad då han flytta dit. Dei to andre brørne heldt på etternamnet Jordal. Foto: Kjell Mundal. Eigar: Signy Bjåstad/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Denne bjørnen vart skoten i Trodalen ved Fjærlandsfjorden i 1893. Jegerane er brørne Bendik, Ola, Anders og Lars frå husmannsplassen Bergheim i Jordal. Ola tok seinare etternamnet Horpedal då han overtok ein husmannsplass der, medan Bendik tok namnet Bjåstad då han flytta dit. Dei to andre brørne heldt på etternamnet Jordal. Foto: Kjell Mundal. Eigar: Signy Bjåstad/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Både Sogndalsdalen og dei bratte fjellsidene kring Fjærlandsfjorden var i gamle dagar tilhaldsstad for mykje bjørn.

Ein av dei mest kjende bjørnejegrane i Sogn var Ola Ingebriktsson Supphellen frå Fjærland. Han levde på 1700-talet, og i 1781 fekk han premie fordi han kunne dokumentere å ha skote 25 vaksne bjørnar. I tillegg hadde han dessutan teke livet av ein god del bjørnar som han ikkje fann att.

Siste bjørnane i Fjærland (om vi ser bort frå bjørnen som vart skoten på Vetlebréen i 2008) var ein bjørn som vart skoten i Trodalen i 1893 av nokre brør frå garden Berge, og ein bjørn vart felt i Supphelledalen i 1900. Namnet på jegeren er ikkje kjent.

Den kjende bjørnejegeren Nils J. Røysum frå Leikanger skaut i 1899 ein stor bjørn og ein bjørnunge på Trodalseggi ved Romøyri. Røisum skaut også mykje bjørn i Sogndalsfjella.

Skaut symjande bjørn

Ein kjend bjørneskyttar i Fjærland tidleg på 1800-talet var Ola Botolvsson Viki. Ein gong jakta han og to andre karar på ein bjørn som dei jaga på fjorden. Ola prøvde å skyte den symjande bjørnen, men råka den berre med streifskot. Dei reiste så heim og støypte seg kuler av arvesølv. Då på nytt rodde ut fjorden, kom bjørnen på byksande mot dei og la på sym mot båten. No råka Ola betre med kula, og bjørnen fekk banesår av sølvkula.

Denne artikkelen er ein lokalhistorisk artikkel frå Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. Den er ikkje vurdert som leksikalsk innhald. Ver varsam med å nytte artikkelen som kjelde. 

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 11.09.2018