Hopp til innhold
X
Innhald

Kaupanger Sagbruk og Høvleri

Året er 1936, Kaupanger Sagbruk og Høvleri er nett bygt etter at gamlesaga brann. Pålane som vi ser i sjøen  er fundament for ein lagerhall som vart bygd seinare. Ukjend fotograf. Eigar: Christen Knagenhjelm/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Året er 1936, Kaupanger Sagbruk og Høvleri er nett bygt etter at gamlesaga brann. Pålane som vi ser i sjøen er fundament for ein lagerhall som vart bygd seinare. Ukjend fotograf. Eigar: Christen Knagenhjelm/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

På jektekaia vart det bygt ei kassesag, og i 1929 vart det bygt ei «lokomobilsag», driven med damp. Då det gamle sagbruket brann i 1936, vart Kaupanger Sagbruk og Høvleri bygt av Christen Knagenhjelm IV. Dette var det største og mest moderne sagbruket på Vestlandet, og hadde opptil 30 mann i arbeid.

Sidan vart bruket utvida i fleire etappar m.a. med tørkeanlegg. På 1950-talet vart det bygt eit kraftverk på 250 kw. som vart drive med varme frå sagmask og avkapp frå sagbruket.

Etter ei utviding i 1982 fekk sagbruket økonomiske vanskar, og styret valde å slå verksemda konkurs i 1985. Sidan har ein del av produksjonslokala vorte nytta av Sogn Fjordmuseum og av Lerum-gruppa som lager.

Like ved gardstunet på Kaupanger Hovedgård vart det i åra 1971-1999 drive eit mindre impregneringsverk.

Området der Kaupanger Sagbruk og Høvleri var, slik det tek seg ut i 2007. Sagbruket gjekk konkurs i 1985, og seinare er det bygt husvære på området. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Området der Kaupanger Sagbruk og Høvleri var, slik det tek seg ut i 2007. Sagbruket gjekk konkurs i 1985, og seinare er det bygt husvære på området. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Les meir om:

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 24.08.2011