Hopp til innhold
X
Innhald

Lægreid Hotell AS

Lægreid Hotell i Sogndal sentrum starta i 1936 med at Anna og Magnus Lægreid tok til med kafédrift i bustadhuset sitt. I 1939 starta dei Lægreid Pensjonat.

Frå det første påbygget i 1949 vart huset stadig utvida. Eit nabobygg som tidlegare husa Sogns Tidend vart innlemma i pensjonatet. Dottera Alvhild Lægreid tok over pensjonatet i 1959 og dreiv det fram til sonen Atle Lægreid tok over i 1994. Det første bygget i betong vart reist i 1964, og dette har sidan vorte utvida fem gonger.

Lægreid Hotell slik det såg ut på 1960-talet. Foto: Leiv Bergum.

Lægreid Hotell slik det såg ut på 1960-talet. Foto: Leiv Bergum.

Høgskulen leigetakar

Frå 1976 vart den nystarta distriktshøgskulen ein stor leigetakar i Lægreid Hotell. Her var det også at den første nærradioen i Sogn og Fjordane, Radio Gravenstein starta i 1983 (sjå: Aviser og media i Sogndal). Høgskulen flytta over i Fossetunet 3 i 1985.

Frå 1993 til 1996 vart mykje av Lægreid Hotell nytta som hybelbygg for studentar. I 2003 vart heile bygget modernisert. og har 40 rom med 110 senger. Hotellet er ein del av kjeda Best Western og har namnet Best Western Lægreid Hotell.

Lægreid Hotell i 2008. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Lægreid Hotell i 2008. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Lægreid-kjellaren

«Lægreid-kjellaren» var ein populær samlingsstad for rockeinteresserte på 1980- og 1990-talet. Her kom både nasjonalt og internasjonalt kjende artistar for å halde konsert.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 26.10.2011