Hopp til innhold
X
Innhald

Preben von Ahnen til Bodøgaard

Preben von Ahnen til Bodøgaard (1606-1675). Amtmann, krigskommissær og godseigar. Ætta kom frå Pommern.

Han overtok ved arv store eigedomar i Noreg i 1629, og vart etter kvart ein av dei største jordeigarane i Noreg på 1600-talet. I 1664 vart han befalingsmann til «Nordlandene» og slo seg til på Bodøgaard (Bodø).

Hærførar

Leia som krigskommissær i 1658 ein norsk hær som øydela dei svenske sølv- og blygruvene i Nasafjäll. Var seinare med på å vinne tilbake Trondhjems len frå svenskane. Amtmann i Nordlandene frå 1660.

Godseigar

Den andre kona hans var Karen Wind, dotter til Iffuer Wind, og såleis vart von Ahnen i 1668 eigar av m.a. Kaupanger- og Stedje-godsa:

Han eigde også store jordeigedomar etter Losna-ætta i ytre Sogn. Alle desse eigedomane i Sogn hamna i 1710 i lagmann Niels Tygesen Knag si eige, då sonen Iver Prebenssøn von Ahnen selde unna.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 26.03.2008