Hopp til innhold
X
Innhald

Helsestellet i Solund

Solundheimen, sjuke-og aldersheim på Hardbakke. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Solundheimen, sjuke-og aldersheim på Hardbakke. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Kring 1800 herja stygge koppe-epidemiar m.a. i Solund. Presten Niels Griis Alstrup Dahl starta store vaksinasjonsprogram i prestegjeldet sitt, som den gongen omfatta søre delen av Solund kommune.

Også lepra, eller spillsykje, herja som ein farsott på Vestlandet på 1800-talet - særleg i kyststroka. I Solund var det t.d. registert 40 spillsjuke på ein gong.

Tyfus var heller ikkje ukjent: I 1846 døydde tre sysken på garden Steindal samstundes av sjukdomen.

Dei første distriktslegane i Sogn og Fjordane vart tilsette i 1801 - ein for Fjordane og ein for Sogn! Utover 1800-talet vart legetenesta delt opp. I lang tid hadde Solund felles distriktslege med Lavik, Brekke, Gulen, Solund og deler av Hyllestad. I 1893 vart Gulen og Solund utskilt som eige legedistrikt med kontor i Eivindvik. Solund fekk eigen distriktslege i 1940.

Kommunen har i årevis hatt problem med å få søkjarar til distriktslegestillinga. Kommunen var m.a. utan fast lege 1955-1956, 1957-1960, 1963-1965 og 1970-1974. Distriktslegen hadde frå 1940 til 1964 kontor og bustad i Sulen Sparebank. For å lokke fleire søkjarar, bygde kommunen legebustad i 1964.

Frå ca. 1946 hadde Karl N. Lambrechts dokterskyssen med eigen båt. I 1960 bygde kommunen dokter- og ambulansebåten «Sulingen» hos Brødrene Aa i Hyen. Kommunen fekk eiga jordmor i 1868.

I 1965 vart alders- og sjukeheimen Solundheimen bygd på Hardbakke, og seinare utvida i 1982.

Dette er MB Sulingen som Solund kommune fekk bygd på Brøderne Aa båtbyggeri i Hyen i 1959. Båten var lege- og ambulansebåt fram til 1968. Då vart han seld til Andreas E. Strømmen og seinare til Ole K. Notøy og var i ein del år skyssbåt i Ytre Sula.

Dette er MB Sulingen som Solund kommune fekk bygd på Brøderne Aa båtbyggeri i Hyen i 1959. Båten var lege- og ambulansebåt fram til 1968. Då vart han seld til Andreas E. Strømmen og seinare til Ole K. Notøy og var i ein del år skyssbåt i Ytre Sula.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 30.06.2010