Hopp til innhold
X
Innhald

Lars Mattison Hille

Fresvik, der Lars Mattison Hille eigde mykje av jorda. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Fresvik, der Lars Mattison Hille eigde mykje av jorda. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Lars Mattison Hille (1760–1830) busett i Lærdal og Fresvik. Slekta ættar frå Hilde i Innvik. Handelsmann og godseigar.

Kom som ung i teneste hjå kjøpmann Wollert Krohn i Bergen. Frå 1792 styrar for H. H. Lem sin handelsstad på Lærdalsøyri då Lem sjølv busette seg på godset Frønningen. I 1801 kjøpte Hille handelen i Lærdal for 6000 riksdalar frå Lem og fekk samstundes borgarbrev.

Kjøpte «Fresvik-godset»

Hille vart svært rik på handelen på Lærdalsøyri, men kring 1810 tapte han mykje av formuen. Han hadde likevel så mykje att at han slutta med handel i Lærdal og kjøpte i staden «Fresvik-godset» med ni gardar som høyrde til. Same året kjøpte han også oberst Tomas Meidells eigedomar for 8400 riksdalar og busette seg i Fresvik.

I 1819 kjøpte han i tillegg kaptein G. Dahl sin eigedom Bøtun i Fresvik, og vart dermed ein av dei største godseigarane på Vestlandet i si tid.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 10.06.2011