Hopp til innhold
X
Innhald

Ordførarar i Vik kommune

Christian Fredrik Fasting var første ordføraren i Vik. © Fylkesarkivet.

Christian Fredrik Fasting var første ordføraren i Vik. © Fylkesarkivet.

Sjur Hopperstad var ordførar frå 1974 til 1987.

Sjur Hopperstad var ordførar frå 1974 til 1987.

Sjur Hopperstad var ordførar frå 1974 til 1987.

Erling Stadheim var ordførar frå 1992 til 2003.

Erling Stadheim var ordførar frå 1992 til 2003.

Dei vestlege bygdene i noverande Balestrand kommune høyrde fram til 1964 under Vik kommune. Nokre av ordførarane kan difor ha heimstadadresse i desse bygdene.

 • Premierløytnant Chr. Fredrik Fasting 1838-1847 og 1850-1854
 • Prost Chr. Severin Houge 1848-1849 og 1855
 • Bonde Peder A. Undi 1856-1857
 • Kaptein Chr. Christensen 1858-1861 og 1866-1873
 • Sokneprest Arnt Uchermann 1862-1863
 • Bonde E. H. Brekke 1864-1865
 • Distriktslege H. M. Meyer 1874-1885
 • Lærar og kyrkjesongar Anfin Refsdal 1886-1897 og 1902-1907
 • Bonde Olav G. Tryti 1898
 • Bonde Svein Aase 1899-1901 og 1923-1928
 • Fanejunker Nikolai Erdal 1908-1919
 • Bonde Ola R. Hopperstad 1920-1922
 • Bonde Jon Risløw 1929-1931 og 1938-1940
 • Lærar og bonde Arne Målsnes 1932-1937
 • Bonde Otto Svendsen 1940-8. mai 1945
 • Bonde Lars O. Brekke 1946-1957
 • Bonde Olaf Turvoll, Senterpartiet, 1958-1961, 1968-1973 og 1988-1991
 • Bonde Ola A. Målsnes, Senterpartiet, 1961-1963
 • Meieristyrar Lars Skeie, Venstre, 1965-1967
 • Bonde Sjur Hopperstad, Senterpartiet, 1974-1987
 • Lensmann Erling Stadheim, Arbeidarpartiet, 1992-2003
 • Bonde Erik Lidal, Senterpartiet 2003-2007
 • Seksjonsleiar Marta Finden Halset, Arbeidarpartiet, 2007-2015
 • Bonde Olav Turvoll, Senterpartiet, 2015-
Les også om kommunehistoria i Vik.

Marta Finden Halset vart første kvinnelege ordføraren i Vik då ho vart vald i 2007. Foto: Steinar Lote, NRK.

Marta Finden Halset vart første kvinnelege ordføraren i Vik då ho vart vald i 2007. Foto: Steinar Lote, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 15.10.2015