Hopp til innhold
X
Innhald

Vik Bondevensforening

Vik Bondevensforening vart skipa i 1870. Dette var eit lag som slutta seg til «bondevenrørsla» kring stortingsmann Søren Jaabæk (1814-1894).

Jaabæk vart fremste talsmann for sparepolitikken i Noreg i siste halvdel av 1800-talet, og fekk difor tilnamnet «nei-bæk» på Stortinget fordi han røysta imot dei fleste offentlege utgifter. I Vik arbeidde foreininga m.a. for skiping av eit handelslag, og var aktiv i kampen som elles vart ført i desse åra for å få lagt ned fylket sin jordbruksskule på Mo i Førde som ein lekk i sparepolitikken.

I alt fanst det 300 bondevensforeningar kringom i landet, og laget gav ut medlemsavisa «Folketidende». I Sogn og Fjordane hadde bondevens-rørsla 25 lag med 2581 medlemer, og stod særleg sterkt i Gaular kommune - sjå: Bondevensforeiningar i Gaular.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 20.01.2009