Hopp til innhold
X
Innhald

Vik med postadresse ”Flesche”

Postmannen med posten i ei skulderveske på Vikøyri ca. 1880. Ukjend fotograf. Frå arkivet til Bergens Tidende.

Postmannen med posten i ei skulderveske på Vikøyri ca. 1880. Ukjend fotograf. Frå arkivet til Bergens Tidende.

Vik fekk postopneri i 1844 med eige stempel «Viig i Sogn» etter at Vik formannskap i 1839 sende sin første søknad om å få postopneri til bygda. Men postadressa for Vik hadde då i fleire år vore «Flesche», sjølv om postopneriet låg på Vikøyri.

Forklaringa på denne «namneforvirringa» var at då ein starta den rodde postruta inn Sognefjorden på slutten av 1700-talet, så var det naturleg at postsekken til midtre Sogn vart lesst av ved den gamle fute- og offisersgarden Flesje, like vest for Balestrand.

Dampskipskaia med posthuset i Vik. Foto: O. P. Fosse. Eigar: Vik lokalhistoriske arkiv.

Dampskipskaia med posthuset i Vik. Foto: O. P. Fosse. Eigar: Vik lokalhistoriske arkiv.

Då Vikøyri ut på 1800-talet var i vokster samstundes som Flesje tapte si betydning, vart det meir naturleg å ro inn til Vikøyri med posten. Dette tideskiftet gjorde at regjeringa i 1844 avgjorde at ......«det paa Flesche oprinnelige oprettede Postaabneri, som i flere Aar hafer vært plasseret paa Vigøren, skal fra 1.10.1844 flyttes tilbage til Flesche, og nyt Postaabneri opprettes i Viigs prestegjeld». Det er grunn til å tru at det har vore ein lokal drakamp mellom sør- og nordsida av fjorden kring dette statlege kompromisset.

- Les meir om dette under Balestrand kommune: Det første postkontoret kom på Flesje.

Den første kjende poststyraren i Vik var oberst Christen Christensen frå 1854. Poststempelet var «Viig i Sogn» fram til 1848, då namnet vart endra til «Vig i Sogn», og frå 1889 til «Vik i Sogn». Vik vart underpostkontor i 1973, men fekk tilbake status som postkontor i 1974.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 16.06.2011