Hopp til innhold
X
Innhald

Jakt, fiske og friluftsliv

Ytre Langevatnet er ein del av Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Her har Arnfinn Valaker sikra seg ein fin aure frå vatnet. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Ytre Langevatnet er ein del av Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Her har Arnfinn Valaker sikra seg ein fin aure frå vatnet. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Turistforeningane og turlaga

Den Norske Turistforening - DNT - vart skipa i 1868 av Thomas Heftye til fremjing av eit aktivt tur- og friluftsliv i skog og fjell. Her finn du og oversyn over turlaga og fjellhyttene i Sogn og Fjordane.

Sogns Turistforening

- sjå Turistforeningane og turlaga.

Nordfjords Turistforening

- sjå Turistforeningane og turlaga.

Nordfjord og Søndfjord Turistforening

- sjå Turistforeningane og turlaga.

Fjordane Reiselivslag

- sjå Turistforeningane og turlaga.

Norges Naturvernforbund

er det eldste naturvernlaget i Noreg, skipa i 1914

Norges Jeger- og Fiskeforbund - NJFF

er ein interesseorganisasjon som ivaretek medlemmene sine interesser innen jakt, fiske, anna friluftsliv og naturforvaltning. Organisasjonen vil sikre ei berekraftig hausting av vilt- og fiskeressursar, basert på tilgjengelig kunnskap. NJFF Sogn og Fjordane har 26 lokallag og rundt 3800 medlemer.

Frå sommarleiren til Norges Jeger- og Fiskeforbund Sogn og Fjordane 2011. Foto: Reidun Solberg Seim.

Frå sommarleiren til Norges Jeger- og Fiskeforbund Sogn og Fjordane 2011. Foto: Reidun Solberg Seim.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 17.10.2011