Hopp til innhold
X
Innhald

Jakt, fiske og friluftsliv

Ytre Langevatnet er ein del av Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Her har Arnfinn Valaker sikra seg ein fin aure frå vatnet. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Ytre Langevatnet er ein del av Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Her har Arnfinn Valaker sikra seg ein fin aure frå vatnet. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Turistforeningane og turlaga

Den Norske Turistforening - DNT - vart skipa i 1868 av Thomas Heftye til fremjing av eit aktivt tur- og friluftsliv i skog og fjell. Her finn du og oversyn over turlaga og fjellhyttene i Sogn og Fjordane.

Sogns Turistforening

- sjå Turistforeningane og turlaga.

Nordfjords Turistforening

- sjå Turistforeningane og turlaga.

Nordfjord og Søndfjord Turistforening

- sjå Turistforeningane og turlaga.

Fjordane Reiselivslag

- sjå Turistforeningane og turlaga.

Norges Naturvernforbund

er det eldste naturvernlaget i Noreg, skipa i 1914

Norges Jeger- og Fiskeforbund - NJFF

er ein interesseorganisasjon som ivaretek medlemmene sine interesser innen jakt, fiske, anna friluftsliv og naturforvaltning. Organisasjonen vil sikre ei berekraftig hausting av vilt- og fiskeressursar, basert på tilgjengelig kunnskap. NJFF Sogn og Fjordane har 26 lokallag og rundt 3800 medlemer.

Frå sommarleiren til Norges Jeger- og Fiskeforbund Sogn og Fjordane 2011. Foto: Reidun Solberg Seim.

Frå sommarleiren til Norges Jeger- og Fiskeforbund Sogn og Fjordane 2011. Foto: Reidun Solberg Seim.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 17.10.2011