Hopp til innhold
X
Innhald

Nasjonalparkar

Nigardsbreen i Jostedal er ein del av Jostedalsbreen nasjonalpark. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Nigardsbreen i Jostedal er ein del av Jostedalsbreen nasjonalpark. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Jotunheimen nasjonalpark

vart skipa i 1980 og ligg i kommunane Årdal og Luster i Sogn og Fjordane og Lom og Vang i Oppland fylke. Det verna området er på 1.145 kvadratkilometer.

Frå den offisielle opninga av Breheimen nasjonalpark i 2009, ved Drivandefossen. Foto: Ole Ramshus Sælthun, NRK.

Frå den offisielle opninga av Breheimen nasjonalpark i 2009, ved Drivandefossen. Foto: Ole Ramshus Sælthun, NRK.

Jostedalsbreen nasjonalpark

I 1992 vedtok Stortinget å gjere Jostedalsbréen med nærliggjande bréar og sidedalar til nasjonalpark. Det samla arealet til nasjonalparken er på 1320 kvadratkilometer.

Hallingskarvet nasjonalpark

vart skipa i 2006 og dekkjer eit fjellområde på 450 kvardratkilometer i kommunane Aurland, Hol og Ulvik. Ein av dei viktigaste grunnane til å skipe nasjonalparken var å sikre leveområdet for villreinstammen i Nordfjella.

Breheimen nasjonalpark

vart skipa i august 2009 om omfattar eit areal på 1691 kvadratkilometer i Luster i Sogn og Fjordane og kommunane Skjåk og Lom i Oppland. I tillegg er det skipa landskapsvernområde på Strynefjellet, Mysubytta, Høydalen, Mørkridsdalen og Vigdalen, samt Høyrokampen naturreservat. Vernet omfattar dermed 1794 kvadratkilometer.

Omfanget av nasjonalparkane i Sogn og Fjordane

Tala står for samla areal i kommunane, kvadratkilometer nasjonalpark og prosentvis del nasjonalpark i kommunen:

{| class="wikitable"

-

Stryn

1381

469

34

-

Gloppen

1028

41

7

-

Jølster

671

142

21

-

Førde

586

40

7

-

Balestrand

430

8

2

-

Sogndal

746

107

14

-

Luster

2707

694

26

-

Årdal

976

52

5

-

Aurland

1468

7

0,5

}

(Breheimen nasjonalpark på 1691 kvadratkilometer, skipa i august 2009, er ikkje rekna med i oversynet).

56 fjell over 2000 meter

Innafor nasjonalparkane finn vi alle dei 56 fjelltoppane som er over 2000 meter høge.

Skagastølstindane er mellom dei 56 toppane over 2000 meters høgde i Sogn og Fjordane. Her er tindane slik dei tek seg ut frå Turtagrø.Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Skagastølstindane er mellom dei 56 toppane over 2000 meters høgde i Sogn og Fjordane. Her er tindane slik dei tek seg ut frå Turtagrø.Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 21.09.2011