Hopp til innhold
X
Innhald

Alders- og omsorgsbustader i Eid

Eid sjukeheim. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Eid sjukeheim. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Eid Gamleheim

Den første aldersheimen vart bygd på prestegarden Mel i 1934. Etter at den vart erstatta med andre aldersbustader på 1980-talet, vart bygget omgjort til vanlege husvære i regi av Sogn og Fjordane Bustadbyggelag.

Eid Sjukeheim

vart bygd i 1977. Den fekk påbygg for demente i 1992.

Eid Eldretun

vart bygt i 1987, i tillegg til 10 omsorgsbustader like ved tunet. Eldretunet fekk påbygg i 2005 med fem husvære og har plass til 40 pensjonærar.

Eid Eldretun. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Eid Eldretun. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Omsorgsbustader

På Elvebøen på Nordfjordeid vart det bygt 10 omsorgsbustader i 1999 og 10 nye i 2000. Sanitetslaget i Kjølsdalen fekk bygd fem eldrebustader i 2001. Desse omsorgsbustadane vert kalla Kirsebærhagen og vert også administrerte av kommunen. Fem psykiatriske omsorgsbustader på Høgebakkane på Myklebust vart bygde i 1996, og fem nye i 2003.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 15.02.2011