Hopp til innhold
X
Innhald

Eineveldig amtmann

Amtmannen - frå 1919 med tittelen endra til fylkesmann - var heilt fram til 1976 den øvste administrative leiaren både for den statlege og den fylkeskommunale adminisitrasjonen i eit fylke:

Han var Staten sin øvste sendemann og tilsynsorgan i fylket, samstundes som han hadde tilrådingsrett og leia den daglege drifta av fylkeskommunen.

Før det lokale folkestyret vart innført med formannskapslovene i 1837, hadde amtmannen/fylkesmannen m.a. ansvaret for sjuke- og medisinalstellet, offentleg vegbygging og vedlikehald av lokale vegar (nasjonale sambandsvegar låg under militærvesenet heilt fram til 1864), og hadde dessutan ein del økonomisk og administrativt mynde i samband rettsvesen, polititenester og formyndarordninga. Men formannskapslovene i 1837 endra på dette, sjå: Folkestyre og fylkesting.

Les også:

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 20.10.2008