Hopp til innhold
X
Innhald

Fiskarsjukehuset

Sjukehus berre for fiskarar

Ytre Sunnfjord vart eige legedistrikt i 1857, og i 1863 fekk Kinn kommune eigen distriktslege. Men ei god stund før den tid hadde Staten sytt for ei eiga legeteneste som arbeidde i fiskeværa under vårsildfisket. Fiskerilegane vart frakta rundt i eigne skyssbåtar. Fiskerilegane var plasserte i Florø og i Kalvåg – den siste kom på plass så seint som i 1867.

Sjukehus berre for fiskarar

Men etter kvart melde det seg trong for ei sjukestove eller sjukehus som kunne ta imot dei dei sjukaste fiskarane. Difor vedtok Stortinget i 1863 å leggje ei avgift på eksportert sild, det såkalla Vårsildavgiftsfondet. Med Vårsildavgiftsfondet finansierte ein eit ”fiskarsjukehus” i Florø som stod ferdig i 1867. Sjukehuset hadde plass til 40 pasientar, men var berre i drift i sildesesongen, det vil seie tre-fire månader i året.

Berre fiskarar fekk nytte sjukehuset, medan sjukehuset sitt badehus også vart nytta flittig av byborgarane. I 1903 finansierte Vårsildavgiftsfondet eit liknande ”sjukehus” i Kalvåg for 20 pasientar.

Med nokre avbrot vart fiskarsjukehuset drive som sjukehus/sjukestove fram til Røde Kors overtok og utvida til Florø sjukehus i 1926. Bygget til fiskarsjukehuset vart seinare nytta til Fiskarfagskulen i Florø.

Hovudsider: Fiskerihistoria i Flora

Helsestell og velferd i Flora

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 21.10.2011