Hopp til innhold
X
Innhald

Fiskerihistorie og fiskeriorg. i Sogn og Fj.

Fiskerihistoria

Den første organiseringa av norske fiskeriinteresser skjedde då Selskabet for de norske Fiskeries Fremme vart skipa i 1879 med hovudkontor i Bergen. Opptaket til laget var teke av borgarar i Bergen, og det fekk alt året etter eigne lokalforeningar i Stavanger, Florø, Kristiansund og Trondheim.

Fiskerihistoria

I 1880 vart den første fiskeriorganisasjonen i Sogn og Fjordane, Florø Fiskeriselskab, skipa.

Laksefiskarane organiserte seg tidleg

Mellom dei utøvande fiskarane i Sogn og Fjordane ser det ut til at det var sjølaksefiskarane som først såg nytta i å skipe eigne interesseorganisasjonar.

Laksefreding i fjord og vassdrag

I 2003 peika Stortinget ut 21 nasjonale laksefjordar og 37 nasjonale laksevassdrag for å verne dei naturlege villaksstammane.

Sogn og Fjordane Fiskarlag

vart skipa i 1918.

Sogn og Fjordane Rederiforening

Fiskebåtredernes Forbund vart skipa i 1946 som eit særforbund under Norges Fiskarlag.

Sogn og Fjordane Fiskesalslag

Sogn og Fjordane Fiskesalslag

vart skipa i 1946.

Firda Exportlag

– sjå Sogn og Fjordane Fiskesalslag.

Sogn og Fjordane Brisling- og Småsildfiskarlag

– sjå Sogn og Fjordane Fiskarlag.

Stor- og Vårsildlaget

vart skipa i 1929 som ein samvirkeorganisasjon for sildefiskarane frå Stad og sørover.

Norges Sildesalslag

– Sjå Stor- og Vårsildlaget. Sildefiskernes Fabrikklag– Sjå Stor- og Vårsildlaget.

Håbrandfiskernes Salslag

vart skipa i 1934 av håbrandfiskarar frå Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Laget fekk monopol på førstehandsomsetning av dette spesielle fiskeslaget.

Pigghåfiskernes Salslag

Pigghåfiskernes Salslag

Det første pionérfisket etter pigghå vart starta ved Kristiansund på 1920-talet.

Sogn og Fjordane Grunneigar- og sjølaksefiskelag

vart skipa i 1941. - Sjå Laksefiskarane organiserte seg tidleg.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 09.02.2015