Hopp til innhold
X
Innhald

Fleire småkraftverk langs vassdraget

I Bellfossen/Føllingfossen  i  Eldalsdalen vart det bygd kraftverk i 1922 m.a. til drift av ei bygdemølle.

Sjølv om dei retteleg store utbyggingsplanane ikkje vart noko av - korkje i mellomkrigstida eller på slutten hundreåret- så vart likevel Gaularvassdraget ”delregulert”: Under fleire fossar i vassdraget er det bygd småkraftverk: Det første vart bygd så tidleg som i 1912 på nordsida av Osfossen i eit samarbeid mellom grunneigaren Halvor O. Leirvik og den britiske laksefiskaren sir Charles Thomas-Stanford. Straumen vart nytta til mølle og sag, og Stanford fekk straum til bungalowen som han bygde på Leirvik-eigedomen.

I Bellfossen/Føllingfossen i Eldalsdalen vart det bygd kraftverk i 1922 m.a. til drift av ei bygdemølle.

I Fossevikfossen ved Hauken vart det bygd kraftverk til sagdrift i 1942. I Botnafossen ved Lyngstad i Eldalsdalen kom det kraftverk i 1946, i Alværfossen ved Døskeland i 1947, i Strufossen ved Hov og i Likholefossen - begge i Eldalsdalen - i 1949, ved Ørnehaug i Viksdalen i 1950 og i Espesetfossen/Osefossen i Eldalsdalen i 1952.

Dei siste åra har det på nytt dukka opp planar om bygging av fleire små elvekraftverk i det verna vassdraget, m.a. i Vallestadfossen og Fossfossen

Vallestadfossen. Foto: Ottar  Starheim, NRK.

Vallestadfossen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Les også om:

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 24.09.2010