Hopp til innhold
X
Innhald

Fornfunn i Bremanger

Gravrøys frå bronsealderen i Botnane. Foto: Arild Nybø, NRK.

Gravrøys frå bronsealderen i Botnane. Foto: Arild Nybø, NRK.

Gravrøys frå bronsealderen i Botnane. Foto: Arild Nybø, NRK.

Gravrøys frå bronsealderen i Botnane. Foto: Arild Nybø, NRK.

Vingen helleristingsfelt

Inne mot Vingepollen ved Frøysjøen, sør for Hornelen, ligg eitt av dei største helleristingsfelta i Nord-Europa. Feltet inneheld minst 2000 ulike ristingar, og skriv seg frå ca. 4000-2000 år f. Kr.

Steinaldersenter ved Skatestraumen

Kring hovudleia gjennom Skatestraumen like nord for Hornelen er det i nyare tid funne ei stor mengde buplassar som viser at strendene på begge sider av sundet har vore eit viktig senter i steinalderen.

Gravrøyser i Botnane

I Botnane er det funne spor etter ein steinalderbuplass på garden Øvrebotten (sjå bilete øvst).

Bautastein på havbotnen?

Bautastein på havbotnen?

På garden Frøyen vart det i 1830 registrert fleire gravhaugar som truleg skriv seg frå eldre og yngre jernalder (ca. 500 f. Kr. f.–1050 e. Kr.f).

Gravrøyser på Elde

På Bruseneset på Elde ligg det to gravhaugar som truleg skriv seg frå bronsealderen eller jernalderen.

Jutlerøysa og klebersteinsbrotet ved Davik

Om lag 50 meter opp frå sjøen på Daviknes ligg Jutlerøysa.

Dette leirkaret vart funne på Myklebust i Ålfoten.

Dette leirkaret vart funne på Myklebust i Ålfoten.

Leirkar

frå 300 e.Kr. er funne på Myklebust i Ålfoten. På Dombestein er det funne ein skipskjøl i eik – truleg frå vikingtida.

Vikingrøyser i Vetvik

Tre gravrøyser frå vikingtida 800–1050 e.Kr.f. i Vetvik viser at det i norrøn tid budde folk i den einbølte bygda på vestsida av Bremangerlandet.

Vikinggrav på Indrehus

På Indrehus i Midtgulen er det funne fire gravrøyser frå yngre jernalder ca. 400–1000 e. Kr.f.

Gravrøyser og skipsfunn i Berle

I Berle har ein funne mange spor etter tidleg busetjing.

Runesteinen frå Hennøy

På Litle Hennøy vart det funne ein to meter lang runestein med ni korte runeinnskrifter.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 04.05.2010