Hopp til innhold
X
Innhald

Fylkestingsmedlemer 1838-1975

Fylkestinget samla i Førde i 1968. Midt i fremste rekkja sit fylkesmann Nikolai Schei og fylkesordførar Leif Iversen. Foto: Dagfinn Reiakvam. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Fylkestinget samla i Førde i 1968. Midt i fremste rekkja sit fylkesmann Nikolai Schei og fylkesordførar Leif Iversen. Foto: Dagfinn Reiakvam. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Opplysningane er henta frå Aage Engesæter/Johs. B. Thue: Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennom 150 år (Det norske samlaget), og ordna kommunevis fram til direkte val til fylkesting vart gjennomført for første gong i 1975. Det vil seie at det var ordføraren (og varaordføraren) i kvar kommune som utgjorde fylkestinget. Opplysningar om skipingsår og nedleggingsår for kommunar finn du under emnet ”Kommunehistorie” slik denne er omtala under kvar einskild av dagens 26 kommunar.

Teiknet

  • = varordførarar

Askvoll

Sokneprest P.G. Harbitz 1838. Bonde Mads M. Askevold 1839*, 1861*. Bonde Kolbein B. Rødset 1840, 1841. Sokneprest J. C. Christie 1842, 1843, 1845-1851, 1854-1856, 1864, 1867. Bonde Hans Stafanger 1844*. Kyrkjesongar Mons A. Askevold 1852*, 1853*, 1857*. 1858-1860, 1862. Fabrikkstyrar Andr. E. Johnsen 1863*. Bonde Math. O. Rødseth 1865*, 1866*, 1868-1871. Bonde Jens O. Askevold 1872, 1873. Lærar Kolbein S. Fismen 1874-1878. Bonde Ole I. Nordeide 1880-1907. Bonde M.R. Stubseid 1908-1919, 1921-1923, 1925-1933. Bonde L.L. Nordeide 1920*. Bonde Ola Einen 1924, 1934-1937, 1937-1941, 1945. Distr.veterinær Harald Slåttelid 1943*, 1944*. Bonde Sverre Ringstad 1946-1947, 1949-1955. Bonde J. Gjervik 1948*. Skuleinspektør Mads Flokenes 1956-1963. Bonde Magne Loftheim 1964-1971. Banksjef Kåre Ness 1972-1975.

Aurland

Pers.kapellan I.W. Crøger 1838, 1839. Bonde T. G. Fretheim 1840, 1841, 1844-1847, 1849-1851, 1853-1859, 1866*, 1867*, 1868-1871. Sokneprest K.A. Bugge 1842, 1843. Sokneprest C. Borchrevink 1848*. Bonde Iver I. Loven 1852*. Sokneprest I. Alheim 1860, 1861. Bonde Sjur I. Loven 1862-1865. Bonde Lars O. Ohnstad 1872-1879. Bonde E.P. Otternes 1880, 1881*, 1882-1885. Kommandersersjant A. Brække 1886-1897. Bonde P. Skjerdal 1898-1907. Kyrkjesongar O. Sævartveit 1908-1925. Landbrukssekretær Jens Lunde 1938-1941. Bonde T. Skahjem 1942-1944. Bonde Jan Underdal 1946-1959. O.r.sakf./bonde Ragnvald Winjum1960-1963. Bonde Svein Fossheim 1963-1971. Stasj.betjent Martin Widme 1972-1975.

Hermund J. Bale. © Fylkesarkivet.

Hermund J. Bale. © Fylkesarkivet.

Balestrand

Sokneprest Harald U. Sverdrup 1849-1850, 1852, 1853, 1855, 1856, 1858-1859. Bonde Sjur K. Mæland 1851*. Bonde Lasse Vangsnes 1854*, 1855*, 1857*. Bonde Sjur S. Bjaastad 1880-1883, 1886, 1887, 1896-1899, 1901. Bonde Anders L. Ese 1884, 1885, 1888-1895. Fanejunker O. Tjugum 1900*, 1902-1922. Bonde Per Hovland 1923-1925. Bonde Hermund Bale 1926-1934. Hotelleigar Sigurd Kvikne 1935. Bonde A. J. Bøyum 1936, 1938-1941, 1945. Bonde A.L. Gjerde 1937*, 1942*. Hotelleigar Bjørn Sande 1943-1944*. Bonde Per P. Hovland 1946-1947*, 1948-1957, 1959. Lensmann Haakon Steine 1958*, 1975. Jordsk.dommar Sverre Aardal 1960. Bonde Per Horpedal 1961-1968. Disponent Kåre Nesse 1969-1971. Skulesjef Karl Munkerud 1972-1974.

Anders Lunden.

Anders Lunden.

Borgund

Bonde Haakon Eraker 1864-1867. Bonde John K. Hæg 1868, 1870-1873, 1876-1883, 1892-1901. Bonde/lensmann Lars A. Næsset 1869*. Bonde H. K. Kvammen 1874, 1875, 1918*. 1919*. Bonde Roar Husum 1884-1887. Bonde O. Kirkevold 1888-1891. Furer/lensmann A. Næsset 1902-1904, 1906-1910. Bonde J. Hovland 1905*, 1914-1916. Sersjant O. Eggum 1911-1913. Bonde/lensmann Lars A. Nesse 1917, 1923-1928. Sersjant/furer O. Kvenshagen 1920-1922, 1929-1930. Kyrkjesongar N. Lyslo 1931*, 1932-1942. Bonde R. Husum 1945. Bonde Hallvard Borlaug 1946-1947. Småbrukar T. Hillestad 1948-1951. Hotelleigar Roar Husum 1952-1954. Vegabeidar Olav Sletthagen 1956-1957. Snikkar Anders Lunden 1958-1963.

Breim

Bonde Jakob Myklebust 1886, 1892-1907, 1909-1913. Bonde J. Kobberstad 1887*, 1888*, 1889*, 1890*, 1891*. Bonde R. Bogstad 1908*, 1914-1919. Bonde J. M. Myklebust 1920-1931, 1937-1941, 1945-1947. Bonde Ivar Seime 1932-1937. Bonde Ingebrigt Sandal 1942. Bonde R. Flølo 1943-1944*. Pastor Johnny Bakke 1948-1955. Bonde Rasmus Sandal 1956-1957. Bonde Einar Strand 1958-1959. Bonde Olav B. Bø 1960-1963.

Brekke

Bonde Iver L. Asheim 1850*. Bonde Ole M. Asheim 1851-1855. Bonde Lasse H. Brække 1856-1858. Bonde Johs. l. Wergeland 1905-1910. Bonde Iver S. Haugland 1911-1916. Bonde Ola K. Oppedal 1917-1919, 1923-1925, 1929-1931. Bonde Mons H. Takle 1920-1922. Kyrkjesongar M. Takle 1926-1928, 1932-1934. Bonde S. Haugland 1935-1937. Lærar N. Dale 1938-1942, 1945. Inspektør N. Hjellum 1946-1953, 1955-1959. Overassistent Henrik Tveit 1954*. Bonde Tormod Tynning 1960-1963.

Abraham Øvrebotten.

Abraham Øvrebotten.

Bremanger

Landhandlar N.A. Lexau 1866-1868. Bonde G.O. Knudspold 1870-1871. Bonde Nils S. Øvrebotten 1872, 1873, 1876-1879. Kyrkjesongar A. Geitestøl 1874, 1875. Kyrkjesongar E. Nøttingnæs 1880, 1882-1890. Bonde D. Lexau 1881*. Bonde A. Hauge 1891*. Lærar A. Øvrebotten 1892-1907. Bonde Kr. Indrehus 1908-1912. Bonde D. Værø 1913*, 1915. 1916. Bonde Aug. Nordbotten 1914*, 1917-1919. Bonde H. Grotle 1920-1928. Bonde Alf Torvanger 1929-1941, 1945-1951. Kjøpmann Martin Torvanger 1942. Sekretær Hjalmar Larsen 1943. Kjøpmann Reidar Torvanger 1952-1959. Lensmann Mons Monsen 1960-1966. Bonde Alf Bakke 1967. Bonde Abraham Øvrebotten 1968-1975.

Bru

Bonde N. Haave 1923*, 1925*. Bonde Bjarne Svanøe 1924. Bonde P. Hjertenes 1926-1927, 1946-1947. Bonde Per Straumsnes 1938-1940, 1945. Bonde L. Svardal d.y. 1941. Småbrukar Tor Grønnevik 1948-1955.

Davik

Kjøpmann H.D. Friis 1838, 1839. Sokneprest G.I. Lund 1840-1843. Kjøpmann Peder Knoph 1844-1847. Proprietær Ole Wiig 1848. Kjøpmann L. Elstrand 1849*, 1860, 1861. Sokneprest Chr. Meyer 1850-1853, 1855-1859, 1862, 1863, 1865-1867. Bonde H. B. Reksnes 1854*. Kjøpmann Thomas Friis 1864*. Sersjant I. Muri 1868-1871. Bonde Ola A. Hougs (Haus) 1872-1877. Bonde Peder I. Hessevik 1878-1879. Bonde Hans I. Lefdal 1880-1885. Lærar B.H. Thue 1886-1891. Bonde W. Bakke 1892-1895. Lærar L. Eldevik 1896, 1897. Sakførar D. Follestad 1898. Kyrkjesongar Apoll. Rosenlund 1899-1912. Bonde/kjøpmann L.P. Lefdal 1913*, 1914*, 1915*, 1916*, 1917-1937. Lærar R. Førde 1938-1941, 1945-1948, 1949. Bonde Knut Nore 1942-1943, 1944*. Bonde Knut Haugland 1950-1952. Kjøpmann Olav Dybedal 1953*, 1954-1959. Bonde Alf Bakke 1960-1964.

Eid

Sokneprest J. H. Lie 1838-1841, 1844, 1846-1850. Bonde T. Rød 1842, 1843. Vaksinatør Sam. O. Balsnes 1845*. Bonde Martinus Bjørlo 1851*. Premierløytn. I. Finckenhagen 1852, 1853, 1855, 1857. Bonde Nils Navelsaker 1854*. Bonde Erik M. Løken 1856*, 1858-1863, 1870. Kyrkjesongar K. Kirkhorn 1864*. Sersjant/lensmann Anders Ous 1865, 1866. Bonde Ole Taklo 1867*. Sakførar H. A. Schølberg 1868-1869. Utskiftn.formann Sølfest Kvale 1871, 1873-1879. Bonde Kr. Kuberg 1872. O.r.sakførar Kr. Blom 1880, 1881. Komm.sersjant R. Møklebust 1882*, 1883-1895. Bonde Chr. Roti 1896*, 1897*, 1900*. Krigskommissær J. Myklebust 1898, 1899, 1901-16, 1934. Lærar A. Hjelle 1917-1933. Bonde Olav Os 1935-1940, 1945-1947. Fenrik Arnt Hjelle 1941-1942. Skreddar P. Sporsem 1943-1944. Bonde Berge Smørdal 1948-1963. Bonde Per Roti 1964-1970. Lærar Sigvald Gillesdal 1971. Bonde Lars Myrold 1972-1975.

Alf Svarthumle.

Alf Svarthumle.

Eikefjord

Furer Svarthumle 1923-1925. Bonde Kr. Langedal 1926-1928. Lærar Abr. Storøy 1929-1934. Kjøpmann Ludv. Langedal 1935-1940, 1945. Likn.sekretær L. Vasset 1941-1944. Lærar Alf Svarthumle 1946-1951, 1962-1963. Bonde Alf Høyset 1952-1959. Bonde Erik Dreyer Hovland 1960-1961.

Fjaler

Prokurator J.W. Landmark 1839-1846. Korpssmed B. Vonen 1847*, 1868. Bonde Peder J. Fossedal 1848-1855. Sokneprest J. L. Smith 1856, 1857, 1858*, 1859. Bonde Ole M. Bakke 1857*, 1860-1863, 1876-1879. Bonde Peder K. Mørk 1864-1867. Kyrkjesongar I. J. Kalstad 1869-1871. Bonde/amtsagr. Mons D. Huustvedt 1872-1875, 1892-1895. Kjøpmann L. Larsen 1880-1891.. Bonde D.O. Bakke 1896-1898, 1905-1910. Bonde O. Skarstein 1899-1904. Kyrkjesongar Ø. Sørebo 1911, 1912, 1914. Kyrkjesongar A. Sande 1913*, 1915, 1916, 1920-1928. Bonde O.J. Espedal 1917-1919. Sokneprest A. Kleppestø 1929. Fanejunker K. Bakkebø 1930-1934. Lærar R. Fagerheim 1935-1940, 1945-1947. Kaptein Søren K. Hauge 1941, 1948-1959. Bonde Ola Lyngstad 1942-1944. Bonde Jonas Mork 1960. Fabrikkeigar Aksel Hovland 1961-1963. Lensmann G. Stavøstrand 1964-1967. Bonde Andreas Sande 1968-1971. Arbeidar Arne Barsnes 1972-1975.

Florø by

Bonde/fiskar Odd Færøyvik 1964-1971. Lærar Olav Færøyvik 1964-1965. Einar Kapstad 1966-1967. Lensmann Mons Monsen 1968-1975. Kristen Torjuul 1972-1973. Forvaltar Harald Lindvik 1974. Lærar Per Svardal 1975.

Førde

Prokurator Andreas G. Lind 1838. 1839. Distriktslege H. Rochlev 1840, 1841. Veginspektør Steen 1842-1845. Prokurator J. F. Boyesen 1846-1849. Kapellan/sokneprest S.H. Friis 1850-1857. Bonde A.s. Horstad 1857*, 1861*, 1869*. Løytnant/kaptein T. Christensen 1858-1860, 1862, 1864, 1866, 1868. Bonde Nils Hafstad 1863*, 1865*, 1867*, 1874*, 1975-1881, 1885*. Sakførar C.I. Steen 1870-1873. Sakførar Albert Steen 1882-1884, 1886-1892. Lærar G.B. Thune 1893*, 1894, 1895. Bonde O.M. Erdal 1896, 1897, 1905, 1906, 1908, 1914. Kyrkjesongar J. Kvaal 1898-1904. Bonde R. Grimeland 1907*. Bonde Olai Tefre 1915-1933. Bonde A.G. Holsen 1934*, 1935-1941, 1945. Bonde Harald Hope 194

  • -1944.
kulestyrar Lars Hustveit 1946-1951. Klokkar Bertel Flaten 1952-1962. Bonde Erik Hagen 1963-1967. Fylkestannlege Reidar Tveit 1967-1975.

Gaular

Sokneprest/prost J. Rennord 1838, 1839, 1841, 1843, 1844. Bonde Bruse Løfald 1840*, 1842*, 1845*. Bonde Ole O. Selberg 1846, 1847. Sokneprest J. Hansen 1848-1851. Bonde Ole R. Døskeland 1852-1855, 1857*, 1858*, 1859*, 1860, 1861, 1866-1869. Kaptein Reinhardt 1856. Kjøpmann L. Rennord 1862, 1863, 1870-1873. Bonde C.G. Ørnehaug 1864*, 1865*. Kjøpmann A. Daae 1874-1877. Sokneprest C. Hammer 1878-1881. Kyrkjesongar I. Rishaug 1882-1897. Kyrkjesongar M.S. Foss 1898. Bonde O. Døskeland 1899-1901. Sersjant A. Onsen 1902-1910. Bonde Peder Hage 1911-1922. Bonde A.O. Lunde 1923-1925. Kaptein M. Raaheim 1926-1929, 1931, 1933-1941, 1945. Bonde O. Døskeland 1930*, 1932*. Lærar Jakob Sande 1942-1944. Bonde Rasmus Espeland 1946-1951. Bonde Olav Døskeland 1952-1967. Reisesekretær Kristian Lien 1968-1975.

Ola M. Hestenes var medlem av fylkestinget frå 1968 til 1987 og var fylkesordførar dei siste 12 åra.

Ola M. Hestenes var medlem av fylkestinget frå 1968 til 1987 og var fylkesordførar dei siste 12 åra.

Gloppen

Bonde Chr. Skjerdal 1838-1839. Pers.kapellan R.R. Amet 1840-1842. Bonde Mads R. Rye 1843*. Bonde Gabriel Aasebø 1844, 1845. Bonde R.L. Gaasemyr 1846, 1847, 1852-1855. Sokneprest G.M. Heffermehl 1848-1851, 1856-1858, 1860-1861, 1862, 1864. Bonde Anders S. Ryg 1859*. Kyrkjesongar Ole Hestenæs 1863*, 1865*, 1868*, 1869*, 1870-1872,1875-1883, 1886-1893. Kapellan A.v. Heffermehl 1866-1867. Bonde I. C. Kobberstad 1873*, 1874*. Bonde J. I. Myklebust 1884, 1885. Distriktslege J. Bugge 1894-1899, 1901. Kommandersersjant J. Lothe 1900*, 1903, 1904, 1906, 1913. Kjøpmann A. Skarstein 1902*, 1905*. Bonde Jon Vereide 1914-1919, 1920*, 1921*, 1922*, 1923-1928. Fylkesagr. Elias Faleide 1920, 1929-1941, 1945. Bonde R. M. Andenes 1942-1944. Banksjef Alf Gloppestad 1946-1955. Bonde Jon Austrheim 1956-1960. Bonde Elias N. Eimhjellen 1961*, 1962-1963. Prost Johnny Bakke 1964-1966. Bonde Olav B. Bø 1967. Bonde Ola M. Hestenes 1968-1975.

Anders Hantveit.

Anders Hantveit.

Gulen

Prost N.Griis Alstrup Dahl 1838-1840, 1842, 1943, 1846. Kyrkjesongar Claus Jørgensen 1841*, 1844*, 1847*. Kjøpmann P.I. Børholmen 1848*, 1849*. Bonde Ragn. P. Haugland 1850, 1851*, 1854, 1855, 1858-1877. Sokneprest N. Alstrup 1852. Kjøpmann N. S. Ross 1856, 1857. Lærar Mikal L. Vadsø 1878, 1879, 1882-1884. Bonde Ole L. Midthun 1880-1881. Bonde Hans A. Birknæs 1885*. Bonde Gjest J. Grinde 1886-1889. Bonde A. Hantveit 1890-1910. Bonde H. K. Rutledal 1911-1919, 1921-1931. Bonde John Kjellevold 1920*. Fylkesagr. H. Tveit 1932-1941, 1945. Byggmeister S.T. Lie 1942-1944. Bonde L.J. Kjellevoll 1946*, 1947-1963. Skuleinspektør Søren Randal 1964-1967. Postopnar John L. Kjellevold 1968-1975.

Erik Nitter Walaker

Erik Nitter Walaker

Hafslo

Bonde Ole Lie 1838, 1839. Bonde E. I. Falkegjerde 1840-1847. Lærar E.I. Jordanger 1848-1859, 1878-1881. Bonde S.M. Bugge 1860, 1863-1877, 1882-1885. Sokneprest C. Aars 1861*. Ole I. Fet 1862*. Lærar O.I. Hillestad 1886-1895. Kjøpmann A. Tørvi 1896-1898. Bonde Erik Nitter Walaker 1899-1904, 1908-1910. Kjøpmann S. Moe 1905-1907. Bonde Ole J. Joranger 1911-1919. Ekspeditør Wilken Walaker 1920-1922, 1927*. Bonde Ivar O. Hillestad 1923-1926, 1928. Lærar T. Molland 1929-1931. Bonde J. W. Fraas 1932-1937. Bonde T. Molland 1938-1941, 1945. Bonde Amund Bremer 1942-1944. Bankassistent Ola Sjøthun 1946. Bonde J. Klingenberg Marheim 1947*. Bonde Einar Kjos 1948-1960. Lensmann Hans H. Sjøthun 1961. Småbrukar Atle Marheim 1962*.

Hornindal

Kyrkjesongar K. Kirkhorn 1867-1882. Lærar R.J. Rognæs 1883*, 1884*, 1885-1887. Bonde A. Thomasgaard 1888-1902. Bonde O. Svor 1903-1913, 1917-1919. Sokneprest A. Johnson 1914-1916. Bonde L.N. Gausemel 1920-1922, 1926-1928. Bonde P. H. Kirkhorn 1923-1925. Bonde Jakob Gausemel 1929-1940. Bonde Ivar Melheim 1941, 1945-1951, 1953, 1955. Skomakar O. Fagerheim 1942. Bonde K. Seljeset 1943*, 1944. Gardbrukar Kåre Maurseth 1952*, 1954*, 1956-1963. Bonde Magnus Hjellbakk 1964.

Hans A. Risnæs.

Hans A. Risnæs.

Hyllestad

Bonde Henrik Sørebø 1862-1865. Kjøpmann J. H. Wolff 1866-1893. Lærar J. Ottesen 1894-1916. Bonde Olai Haugland 1917-1919. Lærar J. Sørefjord 1920-1928. Fabrikkeigar A. Gjertsen 1929-1934. Lærar S. Holten 1935. Bonde H.A. Risnæs 1936*, 1937*, 1938-1940, 1945-1947, 1949-1955. Lærar S.E. Risnes 1941. Bonde H.A. Sætevik 1942-1944. Bonde L.K. Bråstad 1948*. Likningssjef Magnus Lundeland 1956-1959. Sokneprest Olav Bruknapp 1960-1964. Bonde Ingfred Bøe 1965-1967. Bonde Brynjulf J. Kvåle 1968-1971. Sekretær Bendik Systad 1972-1975.

Innvik

Kjøpmann P. Brandt 1838-1841. Kaptein Jørgen Fr. Spørck 1842, 1843. Sokneprest A. Uchermann 1844. Bonde Lars O. Bruvold 1845. Bonde Ole O. Floen 1846-1849, 1852-1857. Bonde Anders R. Faleide 1850-1851. Bonde Hans A. Hægdal 1858-1861. Kyrkjesongar Ole Langved 1862-1871. Bonde Anders H. Faleide 1872-1875, 1877-1883. Bonde Rasmus S. Eide 1876*. Bonde Anders H. Øiestad 1884-1895, 1903*. Bonde R. Sindre 1895-1900, 1902, 1904, 1907. Bonde A. A. Drageset 1908-1910. Bonde Knut Taraldset 1911-1922, 1928-1931. Bonde L. Bruvoll 1923*, 1924*, 1925*, 1926*, 1927*. Bonde H. Sindre 1932-1941, 1945. Bonde A. Rustøen 1942-1944. Bonde Per Reme 1946-1951. Bonde Ola Bruland 1952-1959, 1964. Bonde Einar Skarstein 1960-1963.

H. N. Bruheim.

H. N. Bruheim.

Jostedal

Sokneprest K. A. Bugge 1838, 1839. Bonde L. R. Faaberg 1840, 1841. Sokneprest M. S. T. Fasting 1842-1845. Bonde Lars T. Kronen 1846, 1857, 1858, 1868, 1869. Sokneprest Chr. B. Heltberg 1847-1849, 1851, 1852. Bonde Anders A. Haugen 1850. Bonde I. H. Vamberg 1853*, 1854, 1855. Sokneprest O. Chr. Rasch 1856, 1859-1861, 1863-1867. Bonde John A. Haugen 1862*. Bonde Rasmus L. Faaberg 1870-1874. Sokneprest A. E. Hansen 1875. Bonde A.C. Ormbergstøl 1876*, 1879, 1880, 1883*, 1884-1896. Bonde Tøger Kronen 1877, 1878. Sokneprest Anton Hansen 1881, 1882. Bonde K. A. Ormbergstøl 1897-1904. Bonde L.R. Faaberg 1905-1907, 1911-1922. Bonde Ole E. Myklemyr 1908-1910. Bonde H. Bruheim 1923-1935, 1926*, 1937, 1945. Snikkar H. Moen 1936*, 1939*, 1940-1941. Lærar O. W. Haug 1938. Lærar Kr. Vigdal 1942-1944. Kjøpmann Kr. Bakken 1946-1947. Småbrukar Johs. Grov 1948-1951, 1956-1961. Lærar Hallvard Hesjevoll 1952-1955.

Jølster

Bonde T.H. Vedeberg (Veiteberg) 1838-1841. Bonde S. N. Dvergsdal 1842, 1843, 1856, 1857. Bonde A. J. Aalhus 1844-1847, 1858-1860. Sokneprest M. Fasting 1848-1855. Bonde L. G. Klakæg 1861*, 1862, 1863. Bonde N. O. Øvrebø 1864-1871. Bonde A.K. Møklebust 1872, 1873, 1878, 1879. Bonde Anton Øgaard 1874, 1875. Bonde B.J. Nedrebø 1876-1877. Lærar S. B. Hegheim 1880-1889, 1899-1910. Bonde O. Viken 1890, 1891. Bonde N. Dvergsdal 1892-1898. Bonde T. Veiteberg 1911-1919. Bonde Ludvik Klakegg 1920, 1928. Bonde N. O. Øvrebø 1929-1936. Bonde A.K.Øygard 1937, 1939-1942, 1945-1951. Bonde Arne Egge jr. 1943. Bonde Nils J. Helgheim 1952-1956, 1958-1967. Heradsagronom Jens Loftheim 1957*. Bonde Erling Slåtten 1968-1975.

Kinn

Bonde Elias Skorpeide 1838,1839. Bonde L. Tyvold 1840, 1841. Sokneprest H.H. Irgens 1842-1845, 1854. Proprietær Christopher Svanøe 1846, 1847, 1849, 1850, 1852, 1853, 1868, 1869. Bonde Salomon Grouf 1848*. Kjøpmann H. M. Dahl 1851*, 1864, 1865. Tidl. lensmann H. Lexau 1855. Bonde S. H. Hovden 1856*, 1857*. Bonde Hans Svanøe 185

  • (omframt fylkesting).
okneprest H. J. Blom 1858, 1859, 1861, 1862. Cand. jur. A. Tyvald 1860*, 1863*. Lærar Ludvig Nøstdahl 1866, 1867, 1870-1873, 1874*, 1875*, 1876-1901. Bonde A. Hødal 1902-1907. Bonde T. Osen 1908-1911. Sersjant A. Svarthumle 1912*, 1913*, 1914-1918. Bonde M. N. Seim 1919, 1932-1934. Bonde Bjarne Svanøe 1920-1922. Politimeister Ivar Lind 1923-1926, 1928. Sersjant A. Hammerseth 1927. Fylkeskogmeister K. Nybø 1929-1931. Bonde Alf Melvær 1935-1937. Lærar M. Eide 1938-1939. Bonde A. Tansø 1940-1941, 1945. Dampskipseksp. Karls Sunde 1942*. Bonde A. Hovland 1943-1944. Bonde Einar Seim 1946-1947. Bonde Odd Færøyvik 1948-1963.

Høyanger

(Klævold, Kyrkjebø) Kaptein/ob.løytnant I. J. Fasting 1853-1855. Sersjant/lensmann E. Ramslie 1856, 1857. Bonde Gullak A. Haaland 1858, 1859. Sersjant Arne G. Afsnæs 1860-1863, 1866-1874. Bonde Knut H. Hovland 1864, 1865. Bonde Aslak G. Hovland 1875*, 1887*, 1888*, 1889*. Kyrkjesongar Edv. Liljedahl 1876*, 1877*, 1878*, 1880*, 1881*, 1885*. Sersjant/lensmann L. Ramsli 1879, 1882, 1883, 1884, 1886. Bonde L. A. Dahle 1890*, 1891*, 1893-1898. Sersjant A. Koldingsnes 1892*. Kyrkjesongar A. B. Vamraak 1899-1904. Bonde G. Mjølsvik 1905-1913. Bonde A. H. Berge 1914-1925. Arbeidar Aug. Gunnarskog 1926-1931. Arbeidar Knut Opdahl 1932-1937, 1941. Postmeister J. Arntzen 1942-1944. Arbeidar A. Sterri 1945. Arbeidar M. L. Osland 1946-1955. Arbeidar Albert Hellem 1956-1967. Bonde Einar Lavik 1968-1975.

Einar Lavik.

Einar Lavik.

Lavik

Kaptein/ob.løytnant J. G. Lund 1838-1843, 1845-1847, 1849, 1850. Prost Th. Erichsen 1844*, 1848*. Bonde Hans J. Hellebø 1851*, 1852. Bonde M.O. Lønnebotten 1853*. Korporal I. Løland 1854-1857. Kaptein P. F. Hartvig 1858, 1861, 1877. Bonde Hans N. Østerbø 1859*. Kyrkjes./lensm. Lasse Ellingsen 1860*, 1862-1872. Bonde B. I. Mølmesdal 1873, 1874*, 1875*. Kyrkjesongar M. Ellingsen 1878-1883. Lærar M. Oppedal 1884-1889. Lærar B. Instefjord 1902-1904. 1914-1919. Bonde Lasse Trædal 1905-1906, 1908, 1909. Sakførar L. Aven 1907*. Bonde A. B. Sørestrand 1910*, 1911*, 1912*, 1913*. Bonde M. A. Ringereide 1920-1926. Bonde J. Instefjord 1927-1936. Bonde Edv. Hellem 1937. Kjøpmann E. Råsholm 1938-1940. H. K. Torvund 1941-1942. Kjøpmann Kåre Nyheim 1942-1944. Hjulmakar Gjert Råe 1945-1946. Kjøpmannn Thomas Kvammen 1948-1955. Bonde Einar Lavik 1956-1963.

Leikanger

Kapt./ob.løytnant C. Meidell 1838, 1839. Proprietær Søren Lem 1840, 1841, 1842. Bonde Johs. O. Sjøthun 1843*. Kjøpmann H. Bruun 1844-1847, 1849-1852. Sokneprest H.U. Sverdrup 1848. Bonde Nils O. Borlaug 1853*. Sokneprest J. D. Haslund 1854-1857. Furer Sjur S. Sæterli 1858-1861, 1863-1867. Kyrkjesongar Edv. Liljedahl 186

  • Kjøpmann J. H. Bruun 1868-1869.
onde Mils J. Njøs 1870, 1871, 1873. Bonde Eilef Høium 1872*. Bonde Lars M. Husebø 1874-1881, 1902-1907. Sokneprest Jakob L. R. Sverdrup 1882, 1883. Bonde Jens A. Henjum 1884*. Lærar Jakob Bøthun 1885-1901. Kyrkjesongar Nils Tjønn 1908-1916. Bonde H. N. Grinde 1917-1919, 1923-1924. Bonde Hans Flesje 1920, 1921. Disponent K. Jordal 1922*. Kyrkjes./lærar Olav Tveit 1935-1941, 1945-1951. Bonde Hans Fosshagen 1942-1944. Klokkar P. H. Bøthun 1952-1957. Bonde Hans N. Husabø 1958-1961. Lærar Leif Loen 1962-1963. Revisor Arne Grepstad 1964-1974. Fylkesarbeidssjef Olav Straume 1975.

Luster

Bonde Mons Fuhr 1838-1841, 1854-1861. Bonde Peder Lavold 1842-1843. Bonde Hans N. Urdahl 1844, 1845, 1862, 1863. Bonde Sølfest Urdahl 1846-1853, 1866, 1868, 1869. Bonde John Z. Næs 1864, 1865, 1867*, 1870-1875, 1878-1881. Bonde Hans H. Urdahl 1876, 1877, 1882-1893. Bonde S. O. Fuhr 1894-1897, 1901*. 1902-1904. Bonde H. Næss 1898. Bonde T. S. Næss 1889, 1900, 1905, 1906. Lærar P. Urdahl 1907*, 1908*, 1909*, 1910*. Kjøpmann/direktør H. Drægni 1911-1916, 1920-1921, 1926, 1927. Bonde Johs. Flahammer 1917-1919. Bonde Hermann Prestegård 1922*, 1932-1934. Bonde Jens Døsen 1923-1925. Lærar Olav Tjønn 1928*. Bonde A. Molland 1929-1931, 1935-1941, 1945. Fenrik Erik Weka 1942-1944. Bonde Hans Prestegard 1946-1947. Bonde Olav Listou 1948-1959. Bonde Anders Bjørk 1960-1961, 1963-1964, 1966-1971, 1974-1975. Småbrukar Anders Urne 1962*. J. Grov 1962-1967. Atle Marheim 1968-1971.

Lærdal

Sokneprest N. R. Bull 1838-1843. Kjøpmann H. Nitter Hansen 1844, 1847-1957 (184

  • som varar.)
onde Iver O. Berge 1945. Sokneprest H. Wisnes 1846. Kaptein/veginsp. J. Rumohr 1858, 1865, 1868. Bonde P. S. Hjermann 1859*. Kjøpmann I. C. Lindstrøm 1860-1863. Kjøpmann K. Helland 1864*, 1869*, 1870*, 1871*. Kjøpmann Peder Sagøen 1866*, 1867*. Sokneprest S. Schelderup 1872-1875. Bonde David A. Raa 1876, 1877. Bonde Baard V. Lysne 1878, 1879. Proprietær Tøger Hansen Ravn 1880, 1881, 1883*, 1899-1901, 1905-1907. O.r.sakførar Othto Blehr 1882, 1884-1887. Bonde P. Stønjum 1888*, 1889-1891, 1894, 1895. Bonde C. Rumohr 1892-1893. O.r.sakførar Gerh. Dahl 1896-1898, 1902, 1903. Bonde A.Hauge 1904*. Postmeister H.M. Michelsen 1908-1910, 1914-1916. Sersjant H. Mo 1911-1913. Lærar O. Skjær 1917-1922, 1926-1937. Furer Nils Lysne 1923-1925. Bonde P.S. Hjermann 1938-1942, 1945-1953. Bonde P. O. Klingenberg 1943-1944. Bonde Egil Natvik 1954-1959. Bonde Ingebrigt I. Eri 1960-1963. Byggmeister Anders Lunden 1964-1975.

Naustdal

Bonde G. B. Thune 1896-1907. Kjøpmann O. Horstad 1908-1913. Bonde Ola Schei 1914-1916. Bonde/lensmann B.H. Erdal 1917-1919. Bonde Erik Buanes 1920, 1921. Kyrkjesongar A.M. Erdal 1922-1928. Bonde Elias Aamot 1929-1937. Forretningsførar O. Erdal 1938. Bakar Sivert Reed 1939-1940, 1945. Distriktslege A. Øye 1941-1944.

Leif Iversen møtte på fylkestinget i til saman 36 år.

Leif Iversen møtte på fylkestinget i til saman 36 år.

Bonde Albert Buanes 1946-1951, 1958-1959. Kjøpmann Ottar Molnes 1952-1955. Res. kap. O.M. Vaksdal 1956. Fylkesagronom N.R. Svoen 1957. Bankass. O. Schei 1960-1963. Bonde Ola Fimland 1964-1975.

Nord-Vågsøy

Bonde/lensmann Olaf Refvik 1910-1917, 1926-1928. Bonde Karl Iversen 1918*. 1919-1925, 1929-1937. Fenrik Leif Iversen 1938-1941, 1945-1950, 1952-1963. Fiskar R. Horn 1942*. Bonde E. Hagen 1943*. Ole Olsen 1944*. Arbeidar Hans Myhre 1951*.

Selje

Prost W. F. Koren 1838-1843, 1850-1857. Bonde J.P. Moldestad 1844-1849. 1858-1861. Bonde J. C. Hartmann 1862-1868. Bonde Peder Sandvik 1870-1871. Kyrkjesongar K. Halvorsen 1872, 1873. Bonde Sivert J. Berge 1874, 1875. Cand. philos./kjøpm. Chr. Wiese 1876-1886, 1888, 1889. Sokneprest J. Strømme 1887*, 1892, 1895. Sersjant/fanejunker A. O. Listou 1890, 1891, 1896, 1897, 1908-1912*. Bonde P. Sjaastad 1893*, 1894*. Kyrkjesongar R. Hjertenes 1898-1906, 1913-1916. Lærar O. Gillesvik 1907*. Prost R. Nybø 1917-1922. Bonde J. Bortne 1923-1928. Kyrkjesongar Hilmar Ervik 1929. Bonde Peder Vederhus 1920-1940, 1945. Bonde M. H. Berstad 1941. Bonde Ernst Honningsvåg 1942-1944. Lærar Johs. Sande 1946-1963. Kjøpmann Ragnvald Berge 1964-1967. Kjøpmann Julius Fure 1968-1971. Kjøpmann Nils Sætren 1972-1975.

Sogndal

Prost V.C. Magelsen 1838, 1839. Løytn./godseigar N. Knagenhjelm 1840, 1841. Prokurator F. Juell 1842-1851. Kyrkjesongar Ole Flugeim 1852, 1853, 1856*, 1866-1869. Prokurator C.J. Fleischer 1854, 1855, 1857-1864. Godseigar C. Knagenhjelm 1865, 1870-1877, 1891*. Skulestyrar Jakob L.R. Sverdrup 1878. Bonde Ingebrigt Gurvin 1879. O.r.sakførar O. A. Rønneberg 1880-1883. Bonde Joh. O. Bondevig 1884, 1885, 1886*, 1889*. Skulestyrar Henrik Mohn Dahl 1887, 1888, 1892, 1893. Bonde I. Gurvin 1894-1898, 1905-1910. Bonde Skak Ormelseng 1899-1901. O.r.sakførar R. Darre-Jensen 1902-1904. Godseigar G.F. Heiberg 1911-1913. Kyrkjesongar V. Flugeim 1914, 1916. Redaktør Jens H. Kvåle 1915*. Bonde A. K. Tylden 1917-1919. Fylkesdyrlege J. S. Mossige 1920-1929. Folkh.skulelærar Tomas Nornes 1930*, 1931. Bonde I.O. Skjeldestad 1932-1937. Lærar L. Uglum 1938-1942, 1945, 1948-1951. Godseigar Hans H. Heiberg 1946-1947. Bonde Audun Slinde 1952-1957, 1962-1963. Bonde Per S. Slinde 1958-1961. Bonde Sigmund Ylvisåker 1964-1967. Godseigar Nils J. Knagenhjelm 1968-1975.

Anna Sofie Herland frå Solund var den første kvinnelege fylkestingsrepresentanten.

Anna Sofie Herland frå Solund var den første kvinnelege fylkestingsrepresentanten.

Solund

(Utvær) Kjøpmann P. Egedius 1854. Bonde Bertel Lien 1855*. Bonde Joh. O. Ravnøen 1856*, 1857*. Bonde/lensmann Johs. Mathiesen 1858-1861, 1866-1869. Bonde Christ. Furrevik 1862-1865. Kjøpmann H. Jensen 1870-1873, 1876-1881, 1886-1889. Bonde Bertel O. Engevik 1874*. Bonde B. A. Tungodden 1875. Kjøpmann P. Johnsen 1882-1885. Kyrkjesongar M. Aarø 1890-1895. Bonde J. K. Laagø 1896-1901, 1905-1911, 1913. Bonde H. B. Tungodden 1902-1904, 1912*. Bonde Paul Takle 1914-1919. Bonde B. Kværhellen 1920-1928. Lærar J. Færøy 1929-1940. Lærar B. Kvamme 1941-1942. Fiskar J. Larsen Strømmen 1943*. Lensmann A. Strømmen 1944*. Fiskar Truls Pollen 1945-1947. Kjøpmann Sverre Takle 1948-1955. Husmor Anna Herland 1956-1959. Likningssjef Henrik Nybø 1960-1967. Fiskar Johs. R. Oddekalv 1968-1975.

Stryn

Bonde Ole Wieg 1845. Bonde Harald K. Gutdal 1846, 1847. Kjøpmann P. Brandt 1848-1851, 1853-1855. Bonde Mathias Lunde 1852*. Sokneprest G. A. Heiberg 1857-1859. Sersjant I. Seime 1860-1863. Bonde Arne O. Tonning 1864-1872, 1874-1882, 1885, 1886. Bonde L. R. Storesunde 1873*, 1883*, 1884*. Bonde/lensmann S.K. Aarnes 1887*, 1888*, 1889*, 1890-1902, 1904-1906. Bonde R. Skaare 1903*, 1907*, 1908*, 1909*, 1910*, 1911-1928. Major Per Lunde 1929-1937. Bonde Per Nedreberg 1938-1940, 1945. Fylkesgartnar N. Bergem 1941-1944. Bonde Jon Øvre-Flo 1946-1951. Banksjef R. Langeseth 1952-1959. Forretningsførar Audun Næss 1960-1964. Bonde Knut Mork 1965-1971. Bonde Kaare Maurset 1965-1975. Bonde Mathias Hilde 1972-1975.

Sør-Vågsøy

Ekspeditør Kr. Sunde 1910-1919. Fabrikkeigar H. Søreide 1920-1922. Fabrikkeigar R. Sæternes 1923-1925. Sersjant J. Myrestrand 1926-1928. O.r.sakførar G. Bruvoll 1929-1937. Fabrikkeigar J. Gotteberg 1941. Dampskipseksp. Ingolf Hagevik 1942-1944. Arbeidar Hans Nystad 1946-1951. Telegrafstyrar Marius Larsen 1952-1963.

Vevring

Bonde Johs. C. Skorven 1838-1857, 1864-1867. Bonde Anders Redal 1858-1863. Bonde Karl Vefring 1868-1896, 1898-1900. Bonde A. G. Hegrenes 1897*, 1901-1910. Bonde Gjert A. Hegrenes 1911-1925. Bonde Oluf Osland 1926-1932. Bonde J. Kvammen 1933*, 1934*, 1935-1937. Bonde J. Thingnes 1938-1941, 1945. Distriktslege A. Øye 1943. Bonde B.K. Hundvebakke 1946-1955. Bonde Audun Hegrenes 1956-1963.

Vik

Krigskommissær Chr. Fasting 1838, 1839, 1841-1844, 1847, 1850, 1852-1854. Sokneprest H. Winsnes 1840*. Fanejunker A. Reutz 1845*, 1946*, 1851*. Sokneprest C.S.F. Houge 1848, 1849, 1856. Bonde Peder A. Undi 1857, 1863*, 1865*, 1870*, 1871*, 1872*, 1873*. Oberst C. Christensen 1858-1861, 1867, 1868. Bonde Erik E. Brekke 1864. Kyrkjesongar O. Frimvik 1866*, 1869*. Distriktslege H. Meyer 1874-1885. Kyrkjesongar Anfinn Refsdal 1886-1889, 1890, 1891, 1902-1907. Bonde O.S. Kvamme 1889*. Bonde N. Lidven 1892. Fanejunker N. Erdal 1893-1896, 1897*, 1905*, 1906*, 1908-1919. Bonde Olav Tryti 1898. Bonde Svein Aase 1899-1901, 1923-1928. Bonde Ole R. Hopperstad 1920-1922. Meieristyrar Jon Risløw 1929-1931, 1938-1941. Bonde Arne Maalsnes 1932-1937. Bonde Otto Svendsen 1942-1944. S. Finnebotten 1945*. Bonde Lars O. Brekke 1946-1957. Bonde Olaf Turvoll 1958-1960, 1968-1975. Bonde Olav A. Målsnes 1961-1963. Meieristyrar Lars Skeie 1965-1967.

Vågsøy

Likningssjef Leif Iversen 1964-1975. Telegrafstyrar Marius Larsen 1964, 1965-1967. Entreprenør Roald Sandal 1968-1975.

Ivar Sterri.

Ivar Sterri.

Årdal

Bonde Endre I. Offerdal 1860-1863, 1870-1881, 1892, 1894, 1895. Bonde Erik E. Offerdal 1864, 1865. Sokneprest I. Schydtz 1866-1869. Sokneprest C. Østvold 1882-1884, 1886. Bonde Wollert Helle 1885*, 1887. Sersjant E. Nundal 1896-1898. Bonde T. Holsæter 1888-1891. Bonde V. Seim 1893*. Bonde O. Bjørkum 1899-1904. Bonde I. Offerdal 1905-1907. Bonde P. Hestetun Klingenberg 1908-1919. Bonde Ivar Offerdal 1920-1922, 1923*, 1924*, 1925*. Lærar J.Hæreid 1926-1940, 1945. Bonde Per Bjørkum 1941. Bonde T. O. Lægreid 1942-1944. Arbeidar Ivar Sterri 1946-1955. Arbeidar Asbjørn Søfting 1956-1971. Jens Solein 1963. Lensmann Jakob Flæte 1964-1975. Overformann Jørgen O. Vee 1972-1975.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 09.02.2015