Hopp til innhold
X
Innhald

Helse- og sosialstell i Balestrand

Pensjonærane på gamleheimen måtte ta i eit tak, mellom anna når potetene skulle opp. Ukjend fotograf. © Fylkesarkivet.

Pensjonærane på gamleheimen måtte ta i eit tak, mellom anna når potetene skulle opp. Ukjend fotograf. © Fylkesarkivet.

Legetenesta

Den første offentlege legetenesta i fylket kom i 1802, då det vart tilsett ein distriktslege for Fjordane og ein for Sogn. Ut over 1800-talet vart legedistrikta delte opp, og i 1893 fekk Balestrand eigen distriktslege. Balestrand fekk eiga jordmor ca. 1875.

Den tidlegare sorenskrivargarden på Sande var gamleheim frå 1920 til 1977. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Den tidlegare sorenskrivargarden på Sande var gamleheim frå 1920 til 1977. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Balestrand Gamleheim

I 1918 kjøpte ei gamleheimsnemnd det store bustadhuset på garden Sande (sjå Sorenskrivar- og kapteinsgarden Sande). Balestrand Gamleheim vart opna der i 1920. Drifta vart m.a. finansiert med basar og andre innsamlingar fram til 1970, då kommunen kom sterkt inn i drifta. I 1977 vart eigedomen overdregen vederlagsfritt til kommunen.

Balestrand Røde Kors

bygde sjukestove i Holmen i 1931. Her hadde jordmora ei lita fødestove. Sjukestova var i bruk til Balestrand Helsetun vart opna i 1977.

Balestrand Helsetun

- sjå Balestrand Røde Kors.

Granlia Heim og Skule

1972-1990.

Balestrand Helsetun. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Balestrand Helsetun. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 29.07.2011