Hopp til innhold
X
Innhald

Kapteinsgarden Måren

Kapteinsgarden i Måren. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Kapteinsgarden i Måren. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

I den einbølte og veglause bygda Måren aust for Høyanger finn vi eit staseleg hus på to etasjar, bygd i 1808. Frå 1670 har garden vore eigd av rike embets- og kjøpsmannsslekter som Holberg, Lem, Clausen, Blixencrone og Daae.

Christian N. Holberg, far til Ludvig Holberg, var ein av eigarane på slutten av 1600-talet.

Etatsråd Blixencrone åtte garden frå 1717 til ca. 1740 då prost Anders Daae (1680-1763) i Vik fekk hand om garden. Prost Daae var ein av dei største jordeigarane i Sogn på 1700-talet. Daae-slekta har sidan eigd hovudbruket i Måren.

Då kaptein Gerhard Heiberg Daae tok over i 1832, planta han prydtre og frukttre, bygde murar og skapte eit staseleg parkanlegg kring husa, kalla «Nyhagen». Etter hans tid har garden vorte kalla «Kapteinsgarden». Garden var i si tid ein av dei største i ytre Sogn, men har sidan vorte delt i fleire bruk. Tunet og hovudbygningen har Daae-slekta teke godt vare på, og i 2000 fekk eigarane Gerhard Melchior og Anny Daae tildelt Høyanger kommune sin bygningsmiljøpris for å ha teke godt vare på «Kapteinsgarden» i Måren.

Hovudhuset på Kapteinsgarden, også kalla Daae-huset, sett frå aust. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Hovudhuset på Kapteinsgarden, også kalla Daae-huset, sett frå aust. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Les meir under: Den eldste historia i Høyanger.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 09.05.2011