Hopp til innhold
X
Innhald

Lag og organisasjonar i Selje

Fotballaget til Stadlandet IL. Foto: Stadlandet IL

Fotballaget til Stadlandet IL. Foto: Stadlandet IL

Fana til Selje Avhaldslag.

Fana til Selje Avhaldslag.

Omtalane er ordna etter startår:

Selje Indremisjonsforening

vart skipa i 1868.

Borgundvåg Misjonsforening

vart skipa i 1884 av Johan Kjøde.

Selje Avhaldslag

vart skipa i 1891 av Zakarias Kvamme.

Stadlandets Laksefiskerforening

vart skipa i 1894. Foreininga hadde som første føremål å motarbeide ei lov frå 1891 som fastsette fredingstider for laksen.

Kvegavlsforeiningar

vart skipa i Selje og på Sande i 1896.

Nordstranda kristelege ungdomslag

på Stadlandet vart skipa i 1898. Laget starta bibliotek for heimlån. I 1913 fekk laget reist den store krossen på Dragseidet til minne om kristininga der i 997. Laget fekk også reist ein minnestein over omkomne fiskarar ved Leikanger kyrkje i 1938. På denne steinen er det seinare festa minneplate over falne i 2. verdskrig frå Stad.

Hove Kristlege Ungdomsforening

vart skipa i 1900. Laget vart drive fram til 1940.

Selje Fiskeriforening

vart skipa i 1906. Laget er det nest eldste fiskarlaget i fylket etter Florø.

Losje Statt

av I.O.G.T. vart skipa i 1906. Den var ei vidareføring av ein barnelosje som vart skipa i 1903. Losjen gav ut det handskrivne medlemsbladet ”Samhald”. - Sjå elles under Sogn og Fjordane fylke - artiklar om fråhaldsrørsla og I.O.G.T. i Nordfjord.

Losje Ulabrand

i Refsnes krins vart skipa i 1907.

Selje Sanitetsforening

vart skipa i 1911 av Sara Jensen og Inga Nybø. Foreininga stod sentralt i arbeidet med bygging av aldersheim og helsetun på 1950- og 1960-talet. - Sjå eigen artikkel om dette under: Helsestell i Selje.

Fure Indremisjon

vart skipa truleg i 1914.

Barmøen og Pollernes Fiskeriforening

vart skipa i 1914. Frå 1938 var namnet Barmøy Fiskarlag.

Barmøy Fiskarlag

- sjå Barmøen og Pollernes Fiskeriforening.

Ytre Stadlandet Indremisjon

vart skipa i 1916.

Stadlandet fiskarlag

vart skipa i 1918.

Barmøy ungdomslag

vart skipa i 1918. Laget fekk eige ungdomshus i 1933.

I.O.G.T-losje Havlys

på Flatraket vart skipa i 1922.

I.O.G.T.-losje Eidshorn

på Eide i Moldefjorden vart skipa i 1922.

I.O.G.T.-losje Ulabrand

for bygdene på ytre Stadlandet vart skipa i 1924.

Ungdomslaget ”Arne Garborg”

vart skipa i 1924 og var ungdomslaget for grendene kring Moldefjorden.

Framtidsvon Ungdomslag

i Kjødepollen vart skipa i 1925.

I.O.G.T.-losje St. Sunniva

vart skipa som distriktslosje for losjane i Selje og Vågsøy i 1927.

Stor- og Vårsildlaget

skipa i 1929 eit lokallag i Selje. Seinare gjekk dette og liknande lag langs kysten inn i Noregs Sildesalslag. - Les meir om dette under Sogn og Fjordane fylke: Næringsorganisasjonar.

Pinsevenene

skipa eiga gruppe på Stadlandet i 1931 med Hans Drage som leiar. I 1947 fekk pinsevenene sitt eige hus - Filadelfia, og pinsevenlyden tel no kring 80 medlemer.

Kjødepollen Indremisjon

vart skipa i 1932.

Stokkevåg Indremisjon

vart skipa i 1932.

Moldestad Indremisjon

vart skipa i 1933.

Honningsvåg Indremisjon

vart skipa i 1935.

Hoddevik Indremisjon

vart skipa i 1936.

Borgundvåg Indremisjon

vart skipa i 1936.

Bedehuset på Leikanger. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Bedehuset på Leikanger. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Stadlandet Indremisjon

vart skipa i 1937.

Barmøy Indremisjon

vart skipa i 1937.

Selje Idrettslag

vart skipa i 1937 etter opptak av handelsforeiningsstyrar Joakim Sæbø.

Selje Kloster idrettslag

- sjå Selje Idrettslag.

Selje Idrettsforening

- sjå Selje Idrettslag.

Selje Idrottslag

- sjå Selje Idrettslag.

Nordpoll Indremisjon

vart først skipa som ungdomsforeining i 1941 og som vanleg indremisjonslag i 1975.

Barmøy Kristelege ungdomslag

vart skipa i 1943.

Flatraket Indremisjon

vart skipa truleg i 1943.

Forsamlingshuset på Leikanger. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Forsamlingshuset på Leikanger. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Stadlandet ungdomslag

vart skipa i 1947. Laget bygde eige ungdomshus.

Stadlandet Idrettslag

vart starta i 1949. Laget bygde idrettsbane ved Stadlandet skule i 1979, og bana fekk kunstgras i 2008.

Ungdomslaget Framsteg

i Selje vart skipa i 1946 og er eit framhald av Hove kristelege ungdomslag. I samarbeid med Selje Idrettslag bygde laget Selje samfunnshus i 1954.

Hove kristelege ungdomslag

- sjå Ungdomslaget Framsteg.

Selje samfunnshus

- sjå Ungdomslaget Framsteg.

Stadlandet skulemusikk

vart skipa i 1966.

Selje Skulekorps

vart skipa i 1970.

Flatraket skulekorps

vart skipa i 1970.

Flatraket Idrettslag

vart skipa i 1976. Laget opna fotballbana i 1986.

Årsheim Idrettslag

vart skipa i 1977.

Selje Pensjonistlag

vart skipa i 1978.

Stadt Pensjonistlag

vart skipa i 1978.

Ytre Nordfjord Turlag

vart skipa i 1985.

Selje og Vågsøy Bonde og småbrukarlag

vart skipa i 2000 ved at Vågsøy bonde og småbrukarlag gjekk saman med bønder i Selje om eitt felles lag.

Stad Landskap

vart skipa i 2000 og har som mål å ivareta miljø- og naturverdiane i Selje kommune. Laget har arbeidd aktivt imot planar om å byggje vindmølleparkar på Stadhalvøya.

Stadsurfing

surfesenter vart starta i Hoddevik i 2002 av Torkild Sandvik. Grunnlaget for Stadsurfing er dei gode tilhøva som Hoddeviksanden byr på for bylgjesurfarar. Firmaet leiger ut og sel utstyr og har overnattingsplass for 24 gjester.

Surfar i Hoddevik. Foto: Torje Bjellaas, NRK.

Surfar i Hoddevik. Foto: Torje Bjellaas, NRK.

Venner av Selja Kloster

vart skipa i 2005 og arbeider for å fremje dei kulturelle og historiske verdiane knytt til klosteret på Seljeøya. Laget arbeidet m.a. for å få klosterruinane inn på UNESCO si verdsarvliste og for å få reist eit klostersenter i Selje.

Frivilligsentralen

i Selje vart opna i 2006. Det var Nils Sætren som tok initiativet til å få sentralen skipa. Sentralen hjelper eldre og uføre med ulike tenester og driv også ein liten kafé i Selje.

Selje næringsforening

som omfattar alle næringslivsbransjar i kommunen, vart skipa i 2007. Frå før var det skipa ei Stadlandet bedriftsforening med 35 medlemer.

Stadlandet bedriftsforening

- sjå Selje næringsforening.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 20.10.2011