Hopp til innhold
X
Innhald

Lag og organisasjonar i Selje

Fotballaget til Stadlandet IL. Foto: Stadlandet IL

Fotballaget til Stadlandet IL. Foto: Stadlandet IL

Fana til Selje Avhaldslag.

Fana til Selje Avhaldslag.

Omtalane er ordna etter startår:

Selje Indremisjonsforening

vart skipa i 1868.

Borgundvåg Misjonsforening

vart skipa i 1884 av Johan Kjøde.

Selje Avhaldslag

vart skipa i 1891 av Zakarias Kvamme.

Stadlandets Laksefiskerforening

vart skipa i 1894. Foreininga hadde som første føremål å motarbeide ei lov frå 1891 som fastsette fredingstider for laksen.

Kvegavlsforeiningar

vart skipa i Selje og på Sande i 1896.

Nordstranda kristelege ungdomslag

på Stadlandet vart skipa i 1898. Laget starta bibliotek for heimlån. I 1913 fekk laget reist den store krossen på Dragseidet til minne om kristininga der i 997. Laget fekk også reist ein minnestein over omkomne fiskarar ved Leikanger kyrkje i 1938. På denne steinen er det seinare festa minneplate over falne i 2. verdskrig frå Stad.

Hove Kristlege Ungdomsforening

vart skipa i 1900. Laget vart drive fram til 1940.

Selje Fiskeriforening

vart skipa i 1906. Laget er det nest eldste fiskarlaget i fylket etter Florø.

Losje Statt

av I.O.G.T. vart skipa i 1906. Den var ei vidareføring av ein barnelosje som vart skipa i 1903. Losjen gav ut det handskrivne medlemsbladet ”Samhald”. - Sjå elles under Sogn og Fjordane fylke - artiklar om fråhaldsrørsla og I.O.G.T. i Nordfjord.

Losje Ulabrand

i Refsnes krins vart skipa i 1907.

Selje Sanitetsforening

vart skipa i 1911 av Sara Jensen og Inga Nybø. Foreininga stod sentralt i arbeidet med bygging av aldersheim og helsetun på 1950- og 1960-talet. - Sjå eigen artikkel om dette under: Helsestell i Selje.

Fure Indremisjon

vart skipa truleg i 1914.

Barmøen og Pollernes Fiskeriforening

vart skipa i 1914. Frå 1938 var namnet Barmøy Fiskarlag.

Barmøy Fiskarlag

- sjå Barmøen og Pollernes Fiskeriforening.

Ytre Stadlandet Indremisjon

vart skipa i 1916.

Stadlandet fiskarlag

vart skipa i 1918.

Barmøy ungdomslag

vart skipa i 1918. Laget fekk eige ungdomshus i 1933.

I.O.G.T-losje Havlys

på Flatraket vart skipa i 1922.

I.O.G.T.-losje Eidshorn

på Eide i Moldefjorden vart skipa i 1922.

I.O.G.T.-losje Ulabrand

for bygdene på ytre Stadlandet vart skipa i 1924.

Ungdomslaget ”Arne Garborg”

vart skipa i 1924 og var ungdomslaget for grendene kring Moldefjorden.

Framtidsvon Ungdomslag

i Kjødepollen vart skipa i 1925.

I.O.G.T.-losje St. Sunniva

vart skipa som distriktslosje for losjane i Selje og Vågsøy i 1927.

Stor- og Vårsildlaget

skipa i 1929 eit lokallag i Selje. Seinare gjekk dette og liknande lag langs kysten inn i Noregs Sildesalslag. - Les meir om dette under Sogn og Fjordane fylke: Næringsorganisasjonar.

Pinsevenene

skipa eiga gruppe på Stadlandet i 1931 med Hans Drage som leiar. I 1947 fekk pinsevenene sitt eige hus - Filadelfia, og pinsevenlyden tel no kring 80 medlemer.

Kjødepollen Indremisjon

vart skipa i 1932.

Stokkevåg Indremisjon

vart skipa i 1932.

Moldestad Indremisjon

vart skipa i 1933.

Honningsvåg Indremisjon

vart skipa i 1935.

Hoddevik Indremisjon

vart skipa i 1936.

Borgundvåg Indremisjon

vart skipa i 1936.

Bedehuset på Leikanger. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Bedehuset på Leikanger. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Stadlandet Indremisjon

vart skipa i 1937.

Barmøy Indremisjon

vart skipa i 1937.

Selje Idrettslag

vart skipa i 1937 etter opptak av handelsforeiningsstyrar Joakim Sæbø.

Selje Kloster idrettslag

- sjå Selje Idrettslag.

Selje Idrettsforening

- sjå Selje Idrettslag.

Selje Idrottslag

- sjå Selje Idrettslag.

Nordpoll Indremisjon

vart først skipa som ungdomsforeining i 1941 og som vanleg indremisjonslag i 1975.

Barmøy Kristelege ungdomslag

vart skipa i 1943.

Flatraket Indremisjon

vart skipa truleg i 1943.

Forsamlingshuset på Leikanger. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Forsamlingshuset på Leikanger. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Stadlandet ungdomslag

vart skipa i 1947. Laget bygde eige ungdomshus.

Stadlandet Idrettslag

vart starta i 1949. Laget bygde idrettsbane ved Stadlandet skule i 1979, og bana fekk kunstgras i 2008.

Ungdomslaget Framsteg

i Selje vart skipa i 1946 og er eit framhald av Hove kristelege ungdomslag. I samarbeid med Selje Idrettslag bygde laget Selje samfunnshus i 1954.

Hove kristelege ungdomslag

- sjå Ungdomslaget Framsteg.

Selje samfunnshus

- sjå Ungdomslaget Framsteg.

Stadlandet skulemusikk

vart skipa i 1966.

Selje Skulekorps

vart skipa i 1970.

Flatraket skulekorps

vart skipa i 1970.

Flatraket Idrettslag

vart skipa i 1976. Laget opna fotballbana i 1986.

Årsheim Idrettslag

vart skipa i 1977.

Selje Pensjonistlag

vart skipa i 1978.

Stadt Pensjonistlag

vart skipa i 1978.

Ytre Nordfjord Turlag

vart skipa i 1985.

Selje og Vågsøy Bonde og småbrukarlag

vart skipa i 2000 ved at Vågsøy bonde og småbrukarlag gjekk saman med bønder i Selje om eitt felles lag.

Stad Landskap

vart skipa i 2000 og har som mål å ivareta miljø- og naturverdiane i Selje kommune. Laget har arbeidd aktivt imot planar om å byggje vindmølleparkar på Stadhalvøya.

Stadsurfing

surfesenter vart starta i Hoddevik i 2002 av Torkild Sandvik. Grunnlaget for Stadsurfing er dei gode tilhøva som Hoddeviksanden byr på for bylgjesurfarar. Firmaet leiger ut og sel utstyr og har overnattingsplass for 24 gjester.

Surfar i Hoddevik. Foto: Torje Bjellaas, NRK.

Surfar i Hoddevik. Foto: Torje Bjellaas, NRK.

Venner av Selja Kloster

vart skipa i 2005 og arbeider for å fremje dei kulturelle og historiske verdiane knytt til klosteret på Seljeøya. Laget arbeidet m.a. for å få klosterruinane inn på UNESCO si verdsarvliste og for å få reist eit klostersenter i Selje.

Frivilligsentralen

i Selje vart opna i 2006. Det var Nils Sætren som tok initiativet til å få sentralen skipa. Sentralen hjelper eldre og uføre med ulike tenester og driv også ein liten kafé i Selje.

Selje næringsforening

som omfattar alle næringslivsbransjar i kommunen, vart skipa i 2007. Frå før var det skipa ei Stadlandet bedriftsforening med 35 medlemer.

Stadlandet bedriftsforening

- sjå Selje næringsforening.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 20.10.2011