Hopp til innhold
X
Innhald

Laksevern i Førde

Den indre delen av Førdefjorden er no nasjonal laksefjord. Biletet er teke mot Klopstad. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Den indre delen av Førdefjorden er no nasjonal laksefjord. Biletet er teke mot Klopstad. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

I 2006 vart Førdefjorden vest for Ålesundet utpeika som såkalla nasjonal laksefjord der det er sett forbod mot nye oppdrettsanlegg. Samstundes vart Nausta peika ut som eitt av i alt 52 nasjonale laksevassdrag, der det m.a. er sett forbod mot kraftutbygging som kan truge den naturlege villaksstammen.

Førdefjorden og Nausta er mellom dei 52 vassdraga og 29 fjordane i Noreg der det er innført eit spesielt vern for den naturlege villaksstammen.

Førdefjorden sett frå fjellet Fauskevarden. Der fjorden smalnar av i vest er Ålesundet. Innanfor er det nasjonal laksefjord. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Førdefjorden sett frå fjellet Fauskevarden. Der fjorden smalnar av i vest er Ålesundet. Innanfor er det nasjonal laksefjord. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 02.12.2010