Hopp til innhold
X
Innhald

Lokale vegkontor i Sunnfjord og Nordfjord

Trafikkstasjonen på Kronborg i Førde. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Trafikkstasjonen på Kronborg i Førde. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

I 1838 vart det tilsett åtte veginspektørar i Sogn og Fjordane. Nordfjord og Sunnfjord fekk ein kvar, medan dei øvrige seks vart plasserte i Sogn. Desse inspektørane sorterte under amtmannen (fylkesmannen) og hadde overoppsynet med bygging og vedlikehald av lokale vegar i sine distrikt.

Inspektørstillingane i Sunnfjord og Nordfjord var starten på utbygging av det som seinare vart lokale vegkontor med fleire tilsette. For Nordfjord låg kontoret på Nordfjordeid og for Sunnfjord i Førde.

Desse kontora hadde heilt fram til dei vart nedlagde i 1964 ei sterk stilling i vegadministrasjonen: Dei hadde ansvaret for planlegging, anlegg og vedlikehald i sine regionar, og gav vegsjefen råd om prioritering av anlegg for løyvingar.

Meir om Statens Vegvesen i Sogn og Fjordane.

Dette huset var ei tid vegkontor på Nordfjordeid. Det var og brukt som hotell under namnet Spanberg Hotell. Foto: Isak I. Hellebust. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Dette huset var ei tid vegkontor på Nordfjordeid. Det var og brukt som hotell under namnet Spanberg Hotell. Foto: Isak I. Hellebust. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 04.08.2011