Hopp til innhold
X
Innhald

Sentralsjukehusplanen

Den mektige fylkeslegen Rolf Hegbom la fram ein plan om byggjing av sentralsjukehus i Førde og utbyggjing av Lærdal sjukehus. Sjukehusa i Høyanger, Florø og Eid skulle omskipast til sjukeheimar. Fylkesmann Nikolai Schei støtta planen, ikkje minst fordi eit stort fleirtal av legane i fylket gjekk inn for sentralsjukehus.

Fylkestinget held på lokalsjukehusa

Fylkestinget avviste Hegbom-planen med 19 mot 11 røyster. Fleirtalet heldt fast på vedtaket frå 1965 om utbyggjing av alle dei fire lokalsjukehusa.

Mindretalet støtta Hegbom-planen

Mindretalet anka avgjerda på fagleg grunnlag, men vann ikkje fram: Kommunaldepartementet stadfesta i april 1969 fleirtalsvedtaket om utbyggjing av dei fire lokalsjukehusa, men noko byggjing kom ikkje i gang. Både mellom politikarar og fagfolk var det usemje om kor store sjukehusa skulle byggjast, og kva slags avdelingar kvart av dei skulle ha.

Les også:

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 09.02.2015