Hopp til innhold
X
Innhald

Song- og musikklag i Sogn og Fjordane

Holmedal Songlag i 1911.

Holmedal Songlag i 1911.

Nordfjord Songarlag

vart skipa i 1919 av lærar og kyrkjesongar Lars Glomnes frå Stryn. Laget talde i mellomkrigstida 20 kor med til saman kring 500 songarar.

Byrkjelo Mannskor i 1960.

Byrkjelo Mannskor i 1960.

Sunnfjord Songarsamband

vart skipa i 1923 og har kora i Sunnfjord som medlemer.

Kristoffer Alme frå Hafslo skreiv og tonesette i mellomkrigstida ”Sognasongen”, som har vorte mykje nytta ved songarstemne i Sogn. Dette er faksimile av dei seks første versa, attgjeve frå ”Jol i Sogn” 2008.

Kristoffer Alme frå Hafslo skreiv og tonesette i mellomkrigstida ”Sognasongen”, som har vorte mykje nytta ved songarstemne i Sogn. Dette er faksimile av dei seks første versa, attgjeve frå ”Jol i Sogn” 2008.

Sogn Songarlag

Det første store songarstemnet i Sogn vart halde i Høyanger i 1925 med Høyanger Sangforenings som tilskipar. Året etter, i 1926, vart Sogn Songarlag skipa.

Dei tre regionale songarlaga i fylket har sidan 1990 gjeve ut medlemsbladet ”Koristen”.

Symfoniorkester

Fleire stader i Sogn og Fjordane vart det tidleg på 1900-talet skipa kammermusikkgrupper og små orkester som spela klassisk musikk.

Sogn og Fjordane Storband

vart skipa i 1974 i samband med fjernsynsprogrammet «Etter fjøstid». Sverre Volle var dirigent for storbandet. Bandet vart oppløyst på 1980-talet.

Brass- og janitsjarmusikk

Nordfjord Ungdomskrops (NUK) vart skipa i 1986.

Sogn og Fjordane Folkemusikklag

vart skipa på eit møte i Askvoll i 1981.

Opera Nordfjord

- sjå Opera Nordfjord under Eid kommune

Distriktsmusikarar

I 1987 vart kom det løyvingar på statsbudsjettet til skiping av distriktsmusikargrupper. Ordninga i Sogn og Fjordane vart organisert i samarbeid mellom Rikskonsertane, fylkeskommunen og einskildkommunar: På fire stader i fylket, Sogndal, Høyanger og Gloppen vart det skipa grupper i 1987, og Førde kom etter i 1988. I kvar gruppe er det fire profesjonelle musikarar som skal dele tida si mellom utøvande verksemd og instruksjon. Høyanger trekte seg ut av ordninga i 2004, medan Førde planlegg å utvide si gruppe.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 09.02.2015