Hopp til innhold
X
Innhald

Statkraft med regionadministrasjon i Gaupne

Administrasjonsbygningane til Statkraft i Gaupne. Her arbeider kring 40 personar. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Administrasjonsbygningane til Statkraft i Gaupne. Her arbeider kring 40 personar. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Sidan 1954 hadde Statkraft vore engasjert i Sogn - først ved den store utbygginga av Vikfalli i Vik. Der vart kraftanlegga bygde ut i fleire etappar fram til 1967. Styringssentralen for Vikfalli låg då i Vik.

I 1987 slo Statkraftverk saman administrasjonen og styringa av Vikfalli med anlegga sine i Leirdøla og Jostedalen til Breheimverkene, som fekk administrasjonskontor og styringssentral i Gaupne.

Deling

I 1992 vart Statkraft gjort om til såkalla statsføretak, og produksjonsdel og nettdel vart delt. I eit par års tid etter omskipinga administrerte Breheimsverkene i Gaupne kraftverka som selskapet eigde i Luster, medan Vikfalla vart styrde frå ein sentral i Sauda.

Statkraft Region Midt-Norge

I 1994 vart så Statkraft Region Midt-Norge skipa med hovudkontor i Gaupne, leia av regiondirektør Dag Smedbold. Dette kontoret har styringsansvaret for alle Statkraft sine kraftanlegg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal - herunder vindmølleparken på Smøla og store kraftanlegg kring Sunndalsøra og Trollheimen lengst i nord. Frå 1998 kom også kraftstasjonane i Høyanger under Statkraft-kontoret i Gaupne.

Regionkontoret i Gaupne sysselset i 2003 40 personar, og i Region Midt-Norge er det 120 årsverk.

Les meir: Kraftutbygginga i Luster.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 05.04.2011